zaterdag, 01 december 2012 17:41

Actie stop sluiting gevangenissen

Onlangs heeft Staatssecretaris Teeven aangekondigd dat er forse bezuinigingen in het gevangeniswezen zullen plaatsvinden. Honderden medewerkers zullen hierdoor op straat komen te staan. Tegelijkertijd zullen honderden cellen verdwijnen. Gedetineerden zullen met een enkelband thuis hun straf kunnen uitzitten in plaats van in de cel. Dit is totaal geen straf maar een vrijbrief om weer de fout in te gaan.

Deze bezuinigingen van de staatssecretaris zijn geheel in strijd met de eerder aangekondigde harde aanpak van criminelen. De PVV vindt het onacceptabel dat criminelen straks met een enkelbandje thuis mogen zitten van de staatssecretaris. Daarom is de PVV een actie gestart op www.stopsluitinggevangenissen.nl om de staatssecretaris te overtuigen deze schandalige plannen terug te draaien.

donderdag, 29 november 2012 00:00

'Roeken mogen N18 geen dag ophouden'

IBERGEN/LOCHEM - De Gelderse Statenfractie van de PVV wil in de provinciale commissie mobiliteit praten over nestelende roeken op het N18-tracé. Hier dreigt een roekenkolonie in Hupsel de weg te dwarsbomen. 'De rondweg bij Lochem is zeventien jaar lang uitgesteld als gevolg van een roekenkolonie.

De PVV verwacht dat GS leert van het uitstel bij Lochem en wil weten hoe de provincie het roekenprobleem bij Hupsel wil aanpakken. De schop voor de N18 mag geen dag later in de grond', schrijft PVV-Statenlid Eric Venema.

'De Achterhoek wacht al veertig jaar op een A18 en krijgt nu geen snelweg maar een opwaardering van de N18. Het is onacceptabel als zelfs dat er voorlopig niet in zit.'

Klik hier om het bericht op DeStentor.nl te lezen

Het blijft de nieuwe staatssecretaris Co Verdaas (PvdA) achtervolgen: zijn declaraties als PvdA-gedeputeerde in Gelderland. Drie woonadressen, onverklaarbare autoritjes, en moeizaam te verantwoorden bonnetjes zorgen ervoor de dat de kwestie rond ‘de meest rockende staatssecretaris’ door een oud-SP politicus bij de Raad van State is beland en de PVV eigenhandig een integriteitsonderzoek laat verrichten. ‘Een mens kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn.’

woensdag, 21 november 2012 00:00

Persbericht betreft: Nieuwe N18 geen dag later!

PVV Gelderland gaat het roekenprobleem bij de N18 in de commissie mobiliteit agenderen.

De rondweg bij Lochem is 17 jaar lang uitgesteld als gevolg van een roekenkolonie. De PVV verwacht dat GS leert van het uitstel bij Lochem en wil graag weten hoe de provincie het roekenprobleem bij Hupsel wil aanpakken. De schop voor de N18 mag geen dag later in de grond, zoals dat ook is afgesproken. De Twenteroute is de enige ontsluiting voor de Achterhoek en die is op dit moment volstrekt onvoldoende.

maandag, 19 november 2012 00:00

'Receptie provincie 2013 soberder'

ARNHEM - Als de provincie Gelderland in januari weer een nieuwjaarsreceptie houdt, heeft de Statenfractie van de PVV graag een sobere. Dat staat in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Begin dit jaar was de provincie aan de receptie en het diner voor de Gelderse burgemeesters respectievelijk 8.552,50 en 18.801,38 euro kwijt.

De partij vraagt zich af of het houden van een receptie nog wel past in een tijd dat de burger de broekriem moet aanhalen. Zo kan bij de burger een verkeerd beeld ontstaan, aldus de PVV-fractie.

Die wil van het college van GS weten hoe de begroting van de receptie en het diner van 2013 er uit ziet.

Klik hier om het bericht op Gelderlander.nl te lezen

vrijdag, 09 november 2012 00:00

A15 Beschikbaarstelling middelen

Voorzitter ;

Voor de inpassing van de A15 aan de noordkant van de Rijn hebben wij een prima alternatief aangeboden voor de geluidsoverlast. Een talud met geluidsschermen, net zoals langs de A12 bij Ede was een goedkope en werkbare oplossing. Desondanks koos een meerderheid toch voor de half verdiepte ligging. Nu komt GS met een totaal verdiepte ligging, waarvan de meerkosten worden geraamd op € 40 tot € 80 miljoen. Een deel van deze meerkosten moet betaald worden uit de € 55 miljoen die gereserveerd was voor inpassing. Hoeveel ? Hoe groot is het deel van deze € 55 miljoen die gebruikt gaat worden voor de geheel verdiepte ligging ? Dat heeft namelijk nogal consequenties voor de rest van de inpassingsplannen. Graag een reactie hierover van GS.

 

vrijdag, 09 november 2012 00:00

Noordelijke rondweg Lochem

Voorzitter,

17 jaar na het vastgestelde tracé vraagt GS ons nu om een nieuwe MER-procedure op te starten. Voordat dat is afgerond zijn we minimaal 5 jaar verder, bezwaarprocedures niet meegerekend.

Wij snappen dat het Rijk een oplossing voor de roeken heeft geblokkeerd. We zullen er dus omheen moeten, linksom danwel rechtsom. Wij zien daarvoor verschillende mogelijkheden.

Voorzitter,

De groei van het fonds nazorg stortplaatsen wordt veroorzaakt door beleggingsrendementen en belastingheffingen. De drijvers of exploitanten van deze stortplaatsen zijn geen filantropische instellingen, die berekenen uw belastingheffingen echt wel door aan de burger.