Johann Scheers - Curriculum Vitae

Woonplaats:

Montferland

Functies:

Lid Provinciale Staten Gelderland

Lid Commissie Ruimtelijke ordening, Landelijk gebied en Wonen (RLW)

Biografie:

Mijn naam is Johann Scheers, ik ben woonachtig in de mooie gemeente Montferland.

Na de lagere school, een HBS-A en een kandidaatsexamen rechten ben ik gaan werken in de financieel-administratieve sector, waar ik me met avondstudie verder heb geschoold (o.a. MBA en delen SPD); daarnaast heb ik, min of meer als hobby, een CIOS-opleiding weerbaarheidsdocent  gevolgd.

Momenteel werk ik voor de Nederlandse vestiging van een Duits bedrijf in kwaliteitsmanagement, gevestigd in Arnhem, verder als Statenlid  Provincie Gelderland en Commissielid Ruimtelijke ordening, Landelijk Gebied en Wonen, en  een uurtje in de week als trainer  Aikido bij de Hochschule Rhein-Waal in Kleve (B.R.D.)

Mijn hobby’s zijn Oosterse krijgskunsten, zwemmen, semi-klassieke en bijzondere auto’s en motoren, fietsen, natuur en dieren, (streek)historie en politiek.

Sinds mijn jeugd ben ik maatschappelijk en politiek actief.

Uit onvrede over de gang van zaken in de politiek ben, aanvankelijk als bewonderaar van Pim Fortuyn, uiteindelijk bij PVV aangeland: Een gezond verstand-partij, wars van politieke spelletjes, die het lef heeft om  zonder omhaal en zonder aanzien des  persoons misstanden aan de kaak te stellen, die de rol van gekozen volksvertegenwoordiger als controleur op het bestuur serieus neemt, die op de bres staat voor vrijheid van meningsuiting, veiligheid, handhaving van onze eigen identiteit en cultuur, die tegen rigide  regelgeving, overbodige ambtenarij en het verder uithollen van onze sociale zekerheid en de zorg is, en afkerig is van  het smijten met subsidies. Verder zijn aandacht voor onze ouderen, een Europa-kritische houding en dierenwelzijn voor mij belangrijk.

Politiek moet terug naar de burger, volksvertegenwoordigers dienen voortdurend te handelen in het belang van en in overeenstemming met de wil van de kiezer.

Stimuleren midden- en kleinbedrijf als motor voor onze economie, ruimte voor landbouw,  terughoudendheid  t.a.v. onteigeningen en onttrekking gronden aan het areaal van landbouwgrond zijn verder belangrijk voor mij.