donderdag, 07 februari 2013 13:12

Werkomstandigheden van de chauffeurs op de Regiotaxi

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

De Partij voor de vrijheid is van mening dat de regiotaxi voor ouderen en mensen met een beperking goed geregeld dient te worden. De PVV Statenfractie van Gelderland heeft vandaag via een nieuwsbericht van omroep Gelderland vernomen dat vakbond FVN de provincie Gelderland oproept om een onderzoek in te stellen naar de werkomstandigheden van de taxichauffeurs op de regiotaxi’s, Met name als het gaat om lichamelijke klachten, zoals rugklachten. De PVV Statenfractie is verheugd met het feit dat de provincie de klachten serieus neemt, maar zij geeft aan eerst te willen wachten op een onderzoek uitgevoerd door het taxibedrijf. Naar aanleiding van dit bericht heeft de PVV Statenfractie nog enkele vragen.

Vragen;

1. Kan GS aangeven hoelang het onderzoek nog duurt totdat het tot een afronding komt.

2. Is het onderzoek wat momenteel wordt uitgevoerd in samenwerking met de Provincie Gelderland opgestart? Of is het een onderzoek dat al liep binnen de taxibranche?

3. Kan GS aangegeven of er al eerdere gevallen bekend zijn, van regiotaxi’s, zonder liftmechanisme? Al dan niet een deugdelijk oprijmiddel voor rolstoelers met inachtneming de fysieke belasting voor de chauffeurs? Klopt het dat de eis van aanwezigheid van een liftmechanisme niet meegenomen in de concessie? Zo ja, wat is hiervan de reden?

4. Kan GS toezeggen dat de uitkomst van het onderzoek besproken gaat worden in de desbetreffende  commissie?

5. Afhankelijk van het antwoord op de eerste vraag wil de PVV graag van GS weten of zij open staan en bereid zijn te zoeken naar tussentijdse oplossingen zodat de uitval van chauffeurs beperkt blijft en de inzet van de regiotaxi optimaal blijft?

6. Bent u met de PVV fractie van mening dat de provincie zorg dient te dragen voor een adequate kwalitatief goede regiotaxi?

 

P. Kouwenberg  AFW ROW

N Wassink         LCJ

2510 keer gelezen