Het blijft de nieuwe staatssecretaris Co Verdaas (PvdA) achtervolgen: zijn declaraties als PvdA-gedeputeerde in Gelderland. Drie woonadressen, onverklaarbare autoritjes, en moeizaam te verantwoorden bonnetjes zorgen ervoor de dat de kwestie rond ‘de meest rockende staatssecretaris’ door een oud-SP politicus bij de Raad van State is beland en de PVV eigenhandig een integriteitsonderzoek laat verrichten. ‘Een mens kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn.’

woensdag, 21 november 2012 00:00

Persbericht betreft: Nieuwe N18 geen dag later!

PVV Gelderland gaat het roekenprobleem bij de N18 in de commissie mobiliteit agenderen.

De rondweg bij Lochem is 17 jaar lang uitgesteld als gevolg van een roekenkolonie. De PVV verwacht dat GS leert van het uitstel bij Lochem en wil graag weten hoe de provincie het roekenprobleem bij Hupsel wil aanpakken. De schop voor de N18 mag geen dag later in de grond, zoals dat ook is afgesproken. De Twenteroute is de enige ontsluiting voor de Achterhoek en die is op dit moment volstrekt onvoldoende.

maandag, 19 november 2012 00:00

'Receptie provincie 2013 soberder'

ARNHEM - Als de provincie Gelderland in januari weer een nieuwjaarsreceptie houdt, heeft de Statenfractie van de PVV graag een sobere. Dat staat in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Begin dit jaar was de provincie aan de receptie en het diner voor de Gelderse burgemeesters respectievelijk 8.552,50 en 18.801,38 euro kwijt.

De partij vraagt zich af of het houden van een receptie nog wel past in een tijd dat de burger de broekriem moet aanhalen. Zo kan bij de burger een verkeerd beeld ontstaan, aldus de PVV-fractie.

Die wil van het college van GS weten hoe de begroting van de receptie en het diner van 2013 er uit ziet.

Klik hier om het bericht op Gelderlander.nl te lezen

vrijdag, 09 november 2012 00:00

A15 Beschikbaarstelling middelen

Voorzitter ;

Voor de inpassing van de A15 aan de noordkant van de Rijn hebben wij een prima alternatief aangeboden voor de geluidsoverlast. Een talud met geluidsschermen, net zoals langs de A12 bij Ede was een goedkope en werkbare oplossing. Desondanks koos een meerderheid toch voor de half verdiepte ligging. Nu komt GS met een totaal verdiepte ligging, waarvan de meerkosten worden geraamd op € 40 tot € 80 miljoen. Een deel van deze meerkosten moet betaald worden uit de € 55 miljoen die gereserveerd was voor inpassing. Hoeveel ? Hoe groot is het deel van deze € 55 miljoen die gebruikt gaat worden voor de geheel verdiepte ligging ? Dat heeft namelijk nogal consequenties voor de rest van de inpassingsplannen. Graag een reactie hierover van GS.

 

vrijdag, 09 november 2012 00:00

Noordelijke rondweg Lochem

Voorzitter,

17 jaar na het vastgestelde tracé vraagt GS ons nu om een nieuwe MER-procedure op te starten. Voordat dat is afgerond zijn we minimaal 5 jaar verder, bezwaarprocedures niet meegerekend.

Wij snappen dat het Rijk een oplossing voor de roeken heeft geblokkeerd. We zullen er dus omheen moeten, linksom danwel rechtsom. Wij zien daarvoor verschillende mogelijkheden.

Voorzitter,

De groei van het fonds nazorg stortplaatsen wordt veroorzaakt door beleggingsrendementen en belastingheffingen. De drijvers of exploitanten van deze stortplaatsen zijn geen filantropische instellingen, die berekenen uw belastingheffingen echt wel door aan de burger.

vrijdag, 09 november 2012 00:00

Gelderland Cultuurprovincie

Voorzitter, dank u wel.

Voorzitter, allereerst wil ik gedeputeerde Traag een welgemeend compliment geven. Het is een ieder bekend dat er bezuinigd wordt op het onderdeel cultuur en erfgoed. Toch hoor ik van vele organisaties en betrokkenen dat zij het waarderen hoe de provincie hiermee omgaat. Doelend op de gevoerde gesprekken, de communicatie en de betrokkenheid. Dat is bij iedere bezuiniging, op iedere portefeuille van wezenlijk belang. Mijn complimenten daarvoor.

donderdag, 08 november 2012 00:00

Betoog Begroting 2013

Binnenlandse bestedingen blijven achter,het geen slecht is voor de Gelderse economie. Om de binnenlandse bestedingen aan te jagen is er lastenverlaging noodzakelijk. Echter heeft het college nog steeds moeite met lasten verlichting. Nu heeft het college niet zo heel veel mogelijkheden in deze ter beschikking, maar ze loopt er ook niet echt warm voor, ondanks dat de inkomsten van de provincie fors zijn. Natuurlijk is het zo dat de wet HOF en het schatkist bankieren invloed heeft op de begroting, maar deze statenperiode zit de provincie nog ruim in de middelen. De reserves zullen op 1 janiuari 2013 4,8 miljard bedragen. Juist nu wij voldoende beschikking hebben over de financiële middelen, moeten wij de portemonnee van de burger zo veel mogelijk sparen. Als het college zich nu al niet kan beheersen, hoe moet het dan, als het echt moeilijk wordt? De lasten dienen enkel verhoogd te worden als het moet en niet als het kan.