dinsdag, 25 september 2018 16:22

Spreektekst voor het initiatiefvoorstel zetelhoppen

Voorzitter, wij bespreken het PVV-voorstel “zo gaan wij om met zetelhoppen”. Het is hoog tijd dat er gekeken wordt naar volksvertegenwoordigers die - nadat ze gekozen zijn - besluiten de fractie te verlaten en voor zichzelf verder te gaan onder de naam “groep” en alle gevolgen die dit met zich meebrengt.

Voorzitter, het moet niet als normaal worden gezien dat mensen die zich vóór de verkiezingen aansluiten bij een politieke partij van hun eigen overtuiging en keuze, zij daarna deze partij verlaten om hun eigen persoonlijk belang na te streven.

En daarom moet dit zoveel mogelijk ontmoedigend worden, het is uiteindelijk de partij die de zetel aan de gekozene aanbiedt om namens die partij zitting te nemen.

De PVV is dan ook blij met dit voorstel: 50% vermindering van het fractie-ondersteuningsbudget, geen deelname in het Presidium en halvering van de spreektijd.

Allemaal goede voorstellen, voortvloeiend uit het Reglement van Orde of als besluit vanuit de provincie en daarom is dit initiatiefvoorstel voor de aanpassing van ons eigen Reglement van Orde dan ook de goede plaats om dit te doen.

De PVV-fractie heeft nog wel een verhelderende vraag: “waarom maakt voor de indiener het onderscheid tussen ‘groep’ en ‘fractie’ zo’n belangrijk verschil?”

Voorzitter, het zal u dan ook niet verbazen dat de PVV dit voorstel van harte steunt en uitkijkt naar de beantwoording op onze vraag.

1582 keer gelezen