maandag, 01 oktober 2018 09:58

Procedure Benoeming Commissaris van de Koning

3 september 2018
Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

eerder dan voorzien moet er een nieuwe commissaris van de Koning benoemd worden in Gelderland.
Kosten nog moeite worden er bespaard, om het beeld op te werpen, dat de burgers van Gelderland en de Provinciale Staten van Gelderland enige invloed hebben op wie er uiteindelijk de Gelderse Rijksheer wordt. Zo is er al veel tijd gestoken in het opstellen van o.a. de profielschets en de bijbehorende besluiten. En er zal nog veel meer tijd worden gestoken bij het selecteren van de kandidaten.

Maar vrz,wij moeten niet de illusie hebben dat een dergelijke belangrijke post geen onderdeel is van het Haagse baantjes carrousel.
Vrz, belangrijke posten zoals die van commissaris van de Koning, zijn vrijwel altijd onderdeel van onderhandelingen in de Haagse achterkamertjes. En de Minister President zal alle zeilen bij moeten zetten om de boel bij elkaar te houden.

Zo kan het maar zo zijn dat de Gelderlanders worden opgescheept met een of andere uitgerangeerde coalitiegenoot, die met de huidige Minister van Binnenlandse Zaken zijn kans schoon ziet om door het "window of opportunity" te springen.
Het gonst rond dat Alexander Pechtold, die net als de Minister van D66 huize is,zo'n springer kan zijn. En het hemd is dikwijls nader dan de rok.
Vrz, deze kosmopoliet past toch echt niet bij de Veluwe, het Rivierengebied en de Achterhoek.

Vrz, om de Gelderlanders hier voor te behoeden en Alexander Pechtold te behoeden voor een teleurstelling, dien ik namens de PVV fractie de volgende motie in met het dictum:

een eventuele benoeming van Alexander Pechtold voor de functie Commissaris van de Koning af te wijzen.
Daarnaast is het verzoek om hoofdelijk te stemmen.

Vrz, verder wil ik bij deze mededelen dat de PVV geen plaats zal nemen in de vertrouwenscommissie. Dit houdt ook in dat ik niet benoemd moet worden tot lid van deze commissie.

2281 keer gelezen