vrijdag, 28 september 2018 16:44

Spreektekst Vink Afvalverwerker

Voorzitter, wat moet gedeputeerde Bieze gebaald hebben na de uitzending van Zembla.
Jaar na jaar vliegt voorbij, en zowaar, even leek het goed te gaan.
Allereerst een vergunningsaanvraag járen laten liggen, daarna - als een malle – controle op controle stapelen en dwangsommen opleggen om vervolgens de dwangsommen in te trekken en te gaan gedogen.
Genoeg reden voor een spoeddebat.

Hierdoor heeft de gedeputeerde immers de omgevingsdienst willens en wetens buiten spel gezet, de omgevingsdienst gaf namelijk al eerder aan dat Vink ‘calculerend gedrag’ vertoonde en zij verzochten om handhaving.

Maar van de aanvraag voor een revisievergunning in oktober 2016 tot de eerste reactie vanuit GS aan Vink voor nadere stukken in april 2017 is er niets gebeurd. Máándenlang niets gebeurd.
Een klap in het gezicht van de milieuhandhaving.

In antwoord op schriftelijke vragen heeft GS aangegeven al op 2 februari 2017 te hebben geconstateerd dat de kunstgrasmatten niet op de juiste plek zijn opgeslagen.
Concrete vraag is dan ook: wat heeft de gedeputeerde met deze informatie gedaan?
Want deze situatie is door GS pas op 27 juni 2018 gedoogd op verzoek van Vink.  een illegale situatie anderhalf jaar later toch gedoogd.
Wat is er in tussenliggende periode gebeurd?
Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, dat handhaving niet het sterkste punt is van dit college blijkt ook wel uit het verleden. Bijvoorbeeld ten tijde dat Heumensoord werd gebruikt als opvangkamp.
Toen werd er gemakshalve maar het hele provinciale milieubeleid overboord gegooid en dus kón er niet eens meer gehandhaafd worden.
Maar nu bij Vink kán GS handhaven, maar doen ze het niet.

Ik citeer de pruttelende VVD-gedeputeerde Bieze: “waar moeten we anders met het afval naar toe?”Je mag de regels alleen overtreden in samenspraak met ons

Laat dit even tot u doordringen. Voorzitter, ik herhaal het nog even een keer:
je mag de regels alleen overtreden in samenspraak met ons”

Dus de regels mogen best overtreden worden, zolang je het maar doet in overleg met GS. En dit noemt zich dan de provinciale WEThouder. Staat GS soms boven de wet?

Voorzitter, deze willekeur is volslagen krankzinnig. Particulieren en andere bedrijven worden geteisterd met dwangsommen en onteigeningen, maar bepaalde bedrijven mogen de regels blijkbaar wel overtreden als het GS zo uitkomt. Dit is toch niet meer uit te leggen?

Voorzitter, en dat is waanzinnig. Als wij hier al niet eens meer de wetten gaan handhaven, onder het mom van een paar hakkelende woorden en vage vloeibare termen van VVD-gedeputeerde Bieze. Wat doen wij hier dan nog, dan kunnen we net zo goed met z’n allen gaan bowlen en steengrillen ofzo.

Voorzitter, ik rond af.
Een VVD-gedeputeerde die dergelijke onzin uitkraamt, niet handhaaft en ook alle goede adviezen van de omgevingsdienst negeert, hoe serieus kunnen we haar dan nog nemen?
De PVV-fractie ziet in ieder geval uit naar de beantwoording van gedeputeerde Bieze.

1613 keer gelezen