donderdag, 27 september 2018 17:06

Najaarsnota 2018

26 september 2018
Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

Financieel gezien gaat het heel goed met de provincie Gelderland.
Met ruim €4 miljard op de plank is het prettig besturen.
Er zijn zo veel euro's dat de provinciale partners de bestedingsdrift van de coalitie niet bij kunnen benen.
Maar gelukkig is er nog de klimaatmaffia, die kosten wat het kost de burger een CO2 complex tracht aan te praten en vervolgens doet overheid gewillig mee, die op haar beurt loert op de bankrekening van de ploeterende burger.

Vrz, naast de alsmaar stijgende energiebelasting en Opslag Duurzame Energie moeten vervolgens de Nederlandse huishoudens van het gas af.

Een nieuwe bron van inkomsten.
Huishoudens waar het water nu al aan de lippen staat, worden opgezadeld met een extra rekening van tienduizenden euro's.
Bijna 1 miljoen huishoudens leven in energie armoede.

In het project eTurn vindt het college haar kompanen.
ETurn moet een creatieve oplossing verzinnen en de provincie is niet te beroerd om deze zwendelpraktijk te subsidiëren.
Vrz, wat is er aan de hand?
Eturn komt met een zogenaamde innovatieve financiëring voor het verduurzamen van bestaande woningen. In ruil voor een lening moet de huiseigenaar de grond onder de woning verkopen via een erfpachtconstructie aan de gemeente.
Vrz, laten wij even niet vergeten dat de eigenaar van de grond, de eigenaar van alles is.
In feite wordt op een geniepige manier letterlijk en figuurlijk je huis onder je achterwerk vandaan getrokken, met steun van dit college. Het is werkelijk schandalig!
Schaamteloos wordt er beweerd dat de woning meer waard wordt en dat de beroofde huizenbezitter ten alle tijden de grond weer kan terug kopen van de gemeente.
Ja, maar tegen welke prijs? Het verleden laat zien dat de overheid onbetrouwbaar is.
En hoe zal de bank omgaan met de verzwakte cliënt?
Vrz, er rest mij nog de vraag aan het college: wat wordt het canon?
(als er geen canon wordt gerekend, ziet de fiscus dit als inkomsten en moet je er belasting over betalen).

Vrz, de PVV fractie is van mening dat de provincie dergelijke praktijken niet moet faciliteren. Ik dien dan ook namens mijn fractie een amendement in om punt 7 te schrappen uit het besluit, zodat er geen subsidie verstrekt wordt aan het project eTurn.

Vrz, ik zal niet de hele Najaars Nota bespreken, maar het volgende punt verdient toch enige aandacht.
Dat wij nooit moeten vergeten lijkt mij een duidelijke zaak.
Het is ergerlijk dat dikwijls historische feiten verdraaid worden.
Met het project Bridge to Liberation wordt een direkte link gelegd tussen de evacuatie van 1944-1945 met de vluchtelingen van nu.

Een gotspé voor de evacuees van toen. Zij lieten niet hun gezin achter, zij beroofden niet hun gastheren en verkrachten niet hun gastvrouwen.
En ze waren ook minder verward.
Vrz, vrijwel alle vluchtelingen die Nederland de afgelopen jaren zijn binnen gestroomd zijn economische migranten, die zich laven aan de Nederlandse verzorgingsstaat om deze op termijn te beroven van de Westerse vrijheid en Nederland onder het juk van de islam te brengen.
En dat gaan wij vieren?! Stapelmesjogge!
Vrz, namens de PVV fractie dien ik dan ook een motie in waarin het het college verzocht wordt:
geen subsidie te verstrekken aan de gemeente Arnhem voor het het evenement Bridge to Liberation in 2018 en de kosten gemaakt vanaf 1 januari 2018 als subsidiabele kosten te kenmerken zolang er een directe link gelegd wordt tussen de evacuatie van 1944-1945 met de economische migranten van nu.

 

1395 keer gelezen