woensdag, 25 januari 2017 15:00

Debat Gelderse Sport Federatie

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter,
Het College stelt voor om 2 ton extra subsidie beschikbaar te stellen aan de Gelderse Sport Federatie – voor het uitvoeren van ‘extra activiteiten’.

Bij de behandeling in de commissievergadering werd aan de gedeputeerde de vraag gesteld: wat houden deze ‘extra taken’ precies in? Of zoals de heer Plug het formuleerde: “Als we de subsidie van 2 ton niet verstrekken, welke activiteiten kunnen er dan niet gerealiseerd worden?”

Tot een concreet, financieel onderbouwd antwoord wilde het echter niet komen. Maar ach, voor sommige partijen doet het antwoord er ook niet toe…! Een kleine reconstructie.

Zo zei mevrouw Huisman van de VVD ‘op voorhand akkoord te gaan met dit voorstel’. Ja, op voorhand! Zij gaf aan weliswaar benieuwd te zijn naar het antwoord van de gedeputeerde op de ‘uiterst relevante’ vraag waarvoor de 2 ton subsidie nodig zou zijn, maar er ook van overtuigd te zijn – en dan ga ik citeren – “dat daar een uitstekend antwoord op komt dat wij van harte kunnen steunen”!

Echt. Dat zei de VVD. Zo achteloos gaat de VVD met belastinggeld om.

En zo zien we: hoezo commissievergadering? Hoezo debat? Partijen zeggen toch wel ‘ja en amen’ – ook al hebben zij geen idee waartegen zij dat zeggen. De VVD helpt het dualisme om zeep en lijkt zich er niet eens voor te schamen.

Voorzitter,
Mevrouw Huisman verwachtte een ‘uitstekend antwoord’ van de gedeputeerde… De grap is: dat ‘uitstekende antwoord’ kwam helemaal niet! De boel hing van vaagheid aan elkaar.

Want wat zijn nu toch die zogenaamde ‘extra activiteiten’ van de GSF? De PVV verzocht de gedeputeerde hiervan een lijstje te verstrekken – mét financiële onderbouwing. De gedeputeerde stemde in. Ik hoor hem nog reageren, en dan citeer ik: “Informatie wil ik delen. Maar dat is niet tien cijfers achter de komma.”

Maar wat schetst onze verbazing? Het aanvankelijk ontvangen document met ‘aanvullende informatie’ bevat ook geen cijfers vóór de komma! Er staan namelijk helemaal geen cijfers in! Pas nadat ik de gedeputeerde nogmaals per e-mail om een financiële onderbouwing had gevraagd, ontvingen wij iets wat daarop moet lijken…

Voorzitter,
Waarom moet er, zoals wel vaker, meerdere keren naar informatie worden gevraagd? Omdat men iets te verbergen heeft? Die indruk wordt op z’n minst gewekt. Of bestond er aanvankelijk helemaal geen financiële onderbouwing en moest die nog even snel in elkaar gefietst worden? Graag een reactie.

Voorzitter,
De ‘aanvullende informatie’ bevat een zestal vaag geformuleerde activiteiten. Let wel: de gedeputeerde heeft het hier over extra activiteiten, waarvoor dus een extra subsidie van 2 ton nodig zou zijn! Er is echter maar een paar minuten research voor nodig, bijvoorbeeld op de website van de GSF zelf, om erachter te komen dat deze activiteiten in werkelijkheid niet zo ‘extra’ zijn als wordt voorgespiegeld.

Side-events? Daar hield de GSF zich toch al mee bezig? Hoezo is dat ‘extra’?

Dan het Gelders Sportgala. Ook hier is de vraag: wat is daar ‘extra’ aan? Het Sportgala wordt gewoon ieder jaar georganiseerd. Kan het zonder de extra subsidie opeens niet meer plaatsvinden? Graag een reactie.

Merkwaardig is bovendien dat de gedeputeerde in de commissie met name sprak over open clubs, vitale sportparken en routenetwerken. Dat is dus totaal wat anders dan hij in zijn ‘aanvullende informatie’ vermeldt! Hoe verklaart hij deze discepantie? En wie moeten we nu geloven? De gedeputeerde in de commissie of de gedeputeerde in de e-mail?

Kortom, Voorzitter:
Het is en blijft wazig. Waar andere partijen dit wel prima vinden, neemt de PVV haar taak wél serieus. Met het doel nog enigszins een idee te krijgen van het hoe en wat, heb ik de GSF aangeschreven. Driemaal zelf, waaronder de directrice. Uiteindelijk kreeg ik antwoord – nóg summierder en nóg waziger dan dat van de gedeputeerde, en zonder financiële onderbouwing. Merkwaardig, want is het niet de GSF die om de extra subsidie heeft gevraagd? Graag een reactie.

Voorzitter,
Tijdens het debat over de Giro – toen het ging over wat er allemaal niet deugde – zei ik tegen de gedeputeerde: “Ik weet nu wat voor vlees ik in de kuip heb.” Met die gedachte sta ik hier weer, en de PVV moet opnieuw concluderen: het deugt gewoon niet. Voor de zoveelste keer.

En met de VVD, die haar controlerende taak niet serieus neemt en woorden als 'uitstekend' gebruikt, wordt het er niet beter op...

2781 keer gelezen