woensdag, 14 december 2016 15:00

Slotwijziging 2016

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

Onderbesteding in de provinciale begrotingen is een structureel terugkerend fenomeen.
Een doorn in het oog van de coalitie partijen en hun kompanen, die vooral veel van andermans geld uit willen geven. De PVV fractie heeft er geen enkele moeite mee dat wij dit jaar  €100 miljoen overhouden. Dit bedrag had zelfs nog groter kunnen zijn als wij de toiletten voor 22 uitverkoren stations naast het station zouden zetten i.p.v. daarop. Maar helaas vindt het provinciaal bestuur het besteden van geld belangrijker dan het beoogde doel. De PVV zou veel liever €100 miljoen terug sluizen naar de belastingbetaler. Het is tenslotte hun eigen geld.

Vrz, het college geeft aan dat er in diverse programma's sprake is van verandering in bestedingsritme. Dit hangt o.a. samen met het niet rond krijgen van de cofinanciering door de partners zoals de gemeenten. In gewoon taalgebruik: de poen is op of simpelweg men heeft geen interesse.

Dit laatste is ook te zien bij de innovatieve EFRO projecten. Aanvragen vielen tegen met als gevolg dat de drempel voor deelname weer lager werd afgesteld. Ook hier gaat het kennelijk niet om de kwaliteit maar om de kwantiteit.

Vrz, bij de Stads en Regio contracten rommelt het college enkele knelpunten bij de financiële verantwoording de slotwijziging in met de vermelding "ter kennisgeving".
Doodleuk wordt aangegeven dat er bij twee gemeenten geschoven wordt met budget tussen de verschillende programma's.
De gemeenten Harderwijk (€1931,-) en Wageningen (€300.000,,-) foezelen zo samen ruim €300.000 in hun zak onder toeziend oog van het college, waardoor deze gemeenten niet meer voldoen aan de cofinancieringseisen en zo de afspraken tweemaal breken.

Zutphen maakt het helemaal bont, daar ontbreekt €800.000aan cofinanciering.
En op de valreep liet het college weten dat er ook in Tiel €1,1 miljoen foetsie is. Blijkbaar ligt dit gevoelig want het college leverde zo laat mogelijk deze gegevens aan in de hoop dat dit ze er ongemerkt mee wegkomen. Integriteits dingetje?
En dan vraagt vervolgens het college om dit gat van 2,2 miljoen gewoon ter kennisgeving aan te nemen.
Vrz, het is duidelijk dat sjacheren met Gelderse subsidies loont.

Vrz, helaas is dit allemaal niets nieuws. Uit eerder onderzoek van de PVV betreffende de Stads en Regio contracten, blijkt ook al dat diverse  partners zich niet houden aan de afspraken. Voorwaarden werden toen aan provinciale zijde opgerekt.

Vrz, nu nog even een praktijk voorbeeld.
In de Slotwijziging betreffende de Stadscontracten stak het college de loftrompet over de wijk de Vergt in Zaltbommel. Nadat de wijk  10 jaar lang geterroriseerd was door straatjeugd zou de leefbaarheid en veiligheid verbeterd zijn.
Mijn collega meneer Kops en ik dachten: tijd voor een locatie bezoekje.
Al gauw werd duidelijk dat de werkelijkheid niet overeen kwam met het vermelde resultaat;
tientallen overlast gevende jongeren zijn de baas en hangen rond op de opgeknapte speelplaats. Tijdens de Ramadan is het helemaal bont, dan zitten er de hele nacht zo'n 100 man te barbeque-en. Mensen die de volgende dag naar hun werk moeten, raken compleet overspannen.
Omwonenden die het lef hebben er iets over te zeggen worden bedreigd of weggezet als zeikers.

Al jaren tracht de burgemeester wanhopig, met financiële hulp van de provincie, de overlast aan te pakken. Zo is er enige jaren geleden een Marokkaans buurtvader project gestart (sinds 2006) onder leiding van de Marokkaanse vereniging Al Amal. ( 70% van de Marokkaanse gemeenschap is lid van deze vereniging).
Een sharia politie die het verlies aan autoriteit van de politie moet compenseren.
Vrz, ik denk niet dat ik nader hoef uit te leggen hoe de overlastgevende groep is samengesteld.
Onder het toeziend oog van de buurtvaders is de overlast gevende straatjeugd uitgegroeid tot een volwaardige criminele bende.
In de wijk wordt openlijk gedeald, ruiten ingegooid en bedreigingen geuit.
Vooral een minderheid van autochtone buurtbewoners is de klos en willen weg uit de wijk. Een islamitische enclave in wording met de Ennasser moskee als sturend middelpunt.
Deze moskee heeft nauwe banden met de vereniging Al Amal, hetgeen blijkt uit de uitreksels van de kamer van koophandel.

Schaamteloos organiseerde Al Amal, in 2015 en 2016, in  samenwerking met deze moskee en met inzet van het Gelderse subsidiegeld,  activiteiten die een religieuze en/of politieke lading hebben. Zo werden de gastsprekers de imam Yassin El Forkani en Farid Azarkan van de politieke partij DENK uitgenodigd. 
Verder staat vast dat de El Forkani als oud voorzitter van Europe Trust, directe banden heeft met de Moslimbroederschap. Een broederschap die stapje voor stapje islamitisch grondgebied verovert.

Plaatselijke politici van PVDA, SP en CDA huize schromen niet om actief deel te nemen aan gesubsidieerde activiteiten.
Een PVDA politicus (nr 4 kieslijst gemeente Zaltbommel) maakt het zo bond dat hij én bestuurslid is van de vereniging Al Amal (Mustapha Bounjoua) én rayonopzichter bij Woonlinie, die beiden partners zijn in het Zaltbommelse project.
Dit deelnemen van plaatselijke politici aan een project dat door de eigen gemeente gesubsidieerd wordt, kan vragen oproepen van mogelijke schijn van belangenverstrengeling.

Vrz, een mooie case voor de integriteitsdag!

(organisatie voetbaltoernooi van Al Amal is in handen van de penningmeester van de SP (Aziz Rahou) in Zaltbommel,
CDA wethouders (Ton van Balken en Simon Buwalda) en fractievoorzitter PVDA  (Nico van Wijk)hebben deel genomen aan buurtvaders projekt.)

Vrz, ik rond af. Dit was maar nog maar één voorbeeld. Wie weet wat er allemaal nog meer speelt.

Beste collega's van Provinciale Staten, via de voorzitter wijs ik u er op, dat u het hoogste bestuursorgaan bent van de provincie. Ik kan telkens weer het college er op wijzen dat er zaken geschieden die niet door de beugel kunnen. Maar u laat het gebeuren, u geeft dit college de ruimte. Kortom u doet net zo hard mee.

EINDE

Download hier de PDF  "Notitie - De migratieproblematiek in de gemeente Zaltbommel"

 

2516 keer gelezen