woensdag, 25 januari 2017 13:01

Klimaatparagraaf & islamparagraaf

Bijdrage van Eric Venema

In de categorie ‘afgrijselijke moties’… is dit de ergste.

De trend voor het weer is koud !
De trend voor het klimaat is ook koud !
Zonnecyclus 24 is een heel korte en zwakke cyclus geworden en de verwachting voor SC25 is dat deze nog zwakker gaat worden. Dat betekent een afnemende zonne-activiteit en het kan niet anders dan dat dit gevolgen gaat geven voor het klimaat op onze planeet.

In de eerste constatering van de motie staat dat de in gang gezette klimaatverandering moet worden beperkt. Welke klimaatverandering ?

In de middeleeuwen was het warm – toen reed er geen auto rond
Daarna volgde een afkoeling. Daarom hebben de Hollandse meesters van die knusse wintertafereeltjes geschilderd. Het was koud ! Toen reed er ook geen auto rond.
In de 18e eeuw warmde de boel verder op – toen reed er nog steeds geen auto rond.
Een volgende afkoeling rondom 1800, waarna een volgende opwarming in de 19e eeuw – nog steeds zonder auto’s.
Een stagnatie waarna een volgende opwarming tussen 1910 en 1940. En die verdwaalde T-Ford maakte het verschil ook niet.
Na WOII even een stagnatie en vanaf 1970 tot 1998 weer een opwarming. Waarom ?
Nou, dat komt door de mens met al zijn auto’s, want CO2 en u bent allemaal schuldig. Dat is zo’n beetje het niveau van progressief Gelderland vandaag.

Sinds 1998 is er de zogeheten ‘hiatus’ of opwarmingspauze. Er-is-geen-opwarming !!!

Dus welke klimaatverandering hebben we het over ?

Welke ernstige gevolgen treden er voor de mensheid op ? Zijn er nu meer verwoestende natuurrampen dan vroeger ? Wie kan zich ‘Katrina’ nog herinneren. De hurricane categorie 5 die in 2005 enorme schade aanrichtte in de USA. Ik dacht dat er bij exponentieel en onbeheersbare temperatuurstijging steeds meer van dit soort rampen zouden plaats vinden. Er is er geen meer geweest. Waarom waren er afgelopen zomer überhaupt zo weinig hurricanes in de Caraïben ? Omdat de Atlantische Oceaan zo koud was… met je opwarming.

‘Children aren’t just gonna know what snow is’, jammerde een Engelse wetenschapper in uitgebracht rapport in 2000. Werkelijk ? Wetenschappers gedragen zich niet als wetenschapper maar als propagandist. Wetenschappers hebben een politieke agenda. Júllie politieke agenda. En het is heel, heel ernstig als wetenschap niet meer onafhankelijk is, maar gecorrumpeerd.

Sterven de ijsberen al uit ? Nee, er zijn er nu 3x zo veel als 50 jaar geleden.

Die apocalypse van progressief Gelderland wil nog niet echt lekker van de grond komen.

Ook de 2e constatering is achterhaald. Sinds vrijdag hebben we eindelijke weer een  president in USA die een beetje normaal doet. Hij zal weinig bezwaar hebben om het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen. Is ook niet erg, want die opwarming was er toch al niet meer, hadden we geconstateerd.

In de overwegingen wordt alles aan het klimaatprobleem gekoppeld. Landgebruik, voedselketen en mobiliteit hebben kennelijk gevolgen voor het klimaat. Serieus? Gaan we bij inrichting Bommelerwaard een klimaatparagraaf maken ? Subsidie voor WOII herdenking, hoeveel temperatuurstijging -of daling gaat dit opleveren ? Aan een rondweg voor Lochem wordt een klimaatprobleem opgehangen?

En als voorbeeld zien we de gemeente Nijmegen die een klimaatparagraaf heeft toegevoegd aan beleidsvoorstellen. Sinds wanneer is Havanna aan de Waal het lichtend voorbeeld voor provinciaal beleid? Nijmegen heeft de meest vuurrode semi-communistische gemeenteraad van Nederland. Als Nijmegen iets doet, moeten wij het níét doen.

Graag zou ik van de indieners/GS horen wat het Gelders Klimaatbeleid kost (hoeveel miljoen) en hoeveel duizendste graad temperatuurverschil dit gaat opleveren.

De wereld staat in brand, maar Statenleden houden zich bezig met een klimaatparagraaf.
Christenen worden afgeslacht in het Midden-Oosten. Europa wordt geconfronteerd met een invasie van gelukszoekers met alle ontwrichtende gevolgen voor economie en samenleving. Ons land wordt steeds meer geïslamiseerd. We hollen van islamitische aanslag naar islamitische aanslag en jullie komen met dít ? De klimaathoax als alomvattend probleem waar al het beleid aan moet worden opgehangen ?
Eerlijk gezegd vind ik een dergelijk verwrongen wereldbeeld ronduit onthutsend.

Tweede termijn:

Wij willen een islamparagraaf. Een motie:

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25 januari 2017,

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat de islam steeds zichtbaarder is in de Gelderse samenleving, 

Overwegende dat de islam onverenigbaar is met onze Westerse beschaving en democratische rechtsorde en in strijd is met de Grondwet,

Verzoeken Gedeputeerde Staten aan elk beleidsvoorstel een islamparagraaf toe te voegen, waarin wordt uiteengezet welke invloed het voorgestelde beleid heeft op de islamisering van Gelderland,

En gaan over tot de orde van de dag.

1331 keer gelezen