woensdag, 14 december 2016 13:00

Debat Giro d’Italia

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter,

Een citaat: “Als je een barbecuefeest organiseert, weet je ook niet precies hoe je uitkomt – en zo moet je dit [de Giro dus] ook zien. Er kunnen altijd nog wat tegenvallers zijn, maar dat verwacht ik niet. Het ziet ernaar uit dat het allemaal binnen de begroting blijft.”

Een barbecuefeest… Binnen de begroting… Dat zei grillmeister Markink lachend voor de camera van Omroep Gelderland – één dag voor aanvang van de Giro. We weten nu wat zijn woorden waard zijn: niets, want de begroting van € 13 miljoen is tóch niet gehaald. Er is een tekort van € 365.100, en met geen lach poetst grillmeister Markink dat weg. De Giro heeft uiteindelijk zo’n € 3,5 miljoen gekost – per dag!

Voorzitter,
Het tekort is ontstaan doordat het bedrijfsleven veel minder heeft bijgedragen dan waarop de organisatie heeft gerekend. Er zijn te weinig sponsor- en hospitalitypakketten verkocht. Hoe zagen deze pakketten eruit, en welke voorwaarden en eisen heeft Giro Gelderland aan de pakketten verbonden? Graag een reactie.

In de vervolgstatenbrief schrijft de gedeputeerde dat niet alle sponsoren willen dat de hoogte van hun sponsorbedrag bekend wordt gemaakt. Daarom wordt in de brief alleen het totaalbedrag aan sponsorgeld vermeld, namelijk € 284.400, afkomstig van 13 sponsoren.

Begrijp ik het goed dat het aantal sponsoren écht 13 is, en dat het bedrag van € 284.400 overeenkomt met wat de sponsoren daadwerkelijk aan dit evenement hebben bijgedragen?

Voorzitter,
De conclusie is dat grillmeister Markink zijn vlees te duur heeft ingekocht en vervolgens voor een te hoge prijs willen verkopen. Heeft hij zijn vlees misschien ingeslagen bij slachterij Hilckmann? De Giro-organisatie volgt alleszins het voorbeeld van de inmiddels failliete vleeshandel: de miljoenen zijn binnen, wegwezen maar. “Ciao bella!” roept de Giro nog, en laat ons achter met een tekort.

Want, Voorzitter,
Aan de Italiaanse organisatie is een fee betaald. Eerder had Markink het over een bedrag van ‘om en nabij € 3 miljoen’; nu is gebleken dat er maar liefst € 3,65 miljoen is betaald! Waanzin. De échte winnaar van de Giro is de organisatie zélf.

En waarom is deze fee betaald? Om alstublieft een dubieus contract met de Italiaanse organisatie te mogen sluiten – een contract waarop geheimhouding rust. Want wat niet deugt, houdt men liever geheim.

Voorzitter,
Waar zijn wij vandaag mee bezig? Wij zijn de Giro aan het ‘evalueren’. Hoewel… ‘Wij’? Nee, de HAN heeft de Giro geëvalueerd! Want het eindrapport van gedeputeerde Markink zélf is niets anders dan een hosannaverhaal: het betreft zo’n 90 pagina’s aan kleurrijke foto’s, cijfers over afzethekken en verkeersregelaars, verhalen over hoe gezellig het was – met aan het eind slechts een halve pagina over de financiën. Best gek, want juist die financiën zijn interessant!

Interessant is bijvoorbeeld de kostenpost ‘Wedstrijdzaken’. Door het rapport van de HAN is duidelijk geworden dat deze post de fee van € 3,65 miljoen omvat; Markink zwijgt daar in zijn eigen rapport over. Maar hoe is deze post verder opgebouwd?

Tijdens de afgelopen commissievergadering vroeg de PVV daar al naar. De gedeputeerde wiebelde ongemakkelijk heen en weer en zei dat het College de financiële onderbouwing op een ‘ordentelijk moment, door het College te bepalen’ zou verstrekken. Wat een arrogantie, want je zou toch zeggen dat die onderbouwing gewoon op zijn eigen bureau voor het grijpen moet liggen?

Welnu, gisteren laat in de middag kwam de vervolgstatenbrief binnen. Wat je een 'ordentelijk moment' noemt... En wat je een 'onderbouwing' noemt... De gedeputeerde heeft het over de kosten van verkeersregelaars, oversteekplaatsen, bewegwijzering, hekken... Peanuts vergeleken bij het werkelijke knelpunt dat de gedeputeerde probeert te verdoezelen, en dat is de absurd hoge fee die de Giro wist binnen te hengelen!

Voorzitter,
Duidelijk is dat gedeputeerde Markink zaken liever onder de roze pet houdt. En weet u wat er óp die pet staat? 'Omertà'!

De vraag is: onthoudt hij ons, als gevolg van deze geheimhoudingsplicht, cruciale informatie waardoor wij worden belemmerd in het uitvoeren van onze ‘controlerende taak’ – daargelaten dat de meesten hier dat ook niet willen? Graag een reactie.

Voorzitter,
Onlangs heb ik het contract ingezien, en ik kan u vertellen: ik sloeg steil achterover. Mijn conclusie: het contract is van de zotte! Tegelijkertijd verklaart het waarom er geheimhouding op rust en ik er nu dus niets inhoudelijks over kan zeggen. Maar ik weet nu wel wat voor vlees ik in de kuip heb. En dat vlees stinkt behoorlijk.

Een vraag aan grillmeister Markink: hoe heeft hij in ’s hemelsnaam, met zijn volle verstand, dit contract kunnen ondertekenen? En heeft hij dat ondanks of juist dankzij de geheimhouding gedaan?

Zou hij, met alle kennis van nu, in de toekomst een dergelijk absurd contract opnieuw ondertekenen? Graag een reactie.

Voorzitter,
De PVV-fractie raadt alle overige partijen aan om ook zélf het contract te gaan inzien. Of blijven zij bewust wegkijken? En gaan zij er dadelijk gewoon mee akkoord om geld uit de algemene reserve te halen en daarmee het provinciale deel van het tekort op te vangen?

De vraag is: waarom draait de Italiaanse Giro-organisatie niet op voor het tekort? Kan de gedeputeerde dat niet alsnog gaan regelen bij zijn Italiaanse sportvriendjes? Graag een reactie.

Tot slot heeft de PVV-fractie een kleine tip: als grillmeister Markink nog eens een barbecue wil organiseren, laat het dan een privéfeestje worden – bij hem thuis, in de achtertuin.

2193 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Begroting 2017 Slotwijziging 2016 »