woensdag, 06 april 2016 14:40

Inpassingsplan N315 Neede

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter,

Inpassingsplan N315 Neede. Op 16 maart jl. zijn wij op werkbezoek geweest, en dat was interessant. 

Interessant was vooral dat de projectleider van de provincie heeft aangegeven "dat het vastgestelde (!) Rijkstracébesluit bewust onder de pet is gehouden om maatschappelijke onrust te voorkomen". Met andere woorden: de burgers werd wijsgemaakt dat zij alternatieven voor de weg konden aanleveren, hoewel het Rijkstracébesluit allang was vastgesteld. De burgers is dus een rad voor ogen gedraaid!

Mijn PVV-collega, dhr. Vlottes, heeft de Gedeputeerde hier in de commissievergadering al mee geconfronteerd. Hij vroeg haar om toelichting, maar helaas kon, wilde of durfde de Gedeputeerde niet te reageren. Zij klapte compleet dicht en meldde vervolgens dat zij de vragen van de PVV-fractie schriftelijk zou beantwoorden. Overigens gaat het nut van een commissievergadering daarmee verloren, maar dat terzijde.

Inmiddels zijn wij twee weken én een heuse integriteitsdag verder. De schriftelijke beantwoording is er. Die is vanmorgen gekomen. Om 09:00 uur. Een uur vóór aanvang van deze vergadering. Hoe kan dat? Deelt de Gedeputeerde de mening dat dat een minachting is voor de democratisch gekozen Statenleden?

In de beantwoording staat geschreven "dat er geen informatie is achtergehouden". Dat strookt niet met de woorden van de projectleider dat het Rijkstracébesluit bewust onder de pet is gehouden. Hoe kan dat? Wie heeft er gelijk? Anders gezegd: wie liegt er? De Gedeputeerde of de projectleider?

Tot slot, Voorzitter: wat heeft de Gedeputeerde zoal geleerd? Op de integriteitsdag, bedoel ik. Dat zaken in het vervolg niet meer onder de pet moeten worden gehouden? Zoiets? En zo ziet men maar: integriteitsdag of niet – de lijst met zaken die niet deugen wordt langer en langer. Op naar de volgende column!

1120 keer gelezen