woensdag, 06 april 2016 13:34

Gebiedsopgaven

Bijdrage van Tineke Poortinga

Voorzitter,

Vandaag spreken wij over de Opmaat Uitvoeringsstrategie Gebiedsopgaven. De gebiedsopgaven zijn de opvolger van de Regio- en Stadscontracten, een programma waar honderden miljoenen werden weggezet met rekbare voorwaarden en gebrekkige controle. De enige controle die te zien was, waren de accountantsverklaringen en rapportages, die niet altijd tijdig werden aangeleverd. En had dat gevolg, voorzitter? Nee! Om discussie uit de weg te gaan heeft GS wel de termijnen opgerekt.

Zo wil iedereen wel zaken doen met de provincie. De pinautomaten worden op het platteland gesloten, maar de provinciale pinautomaat blijft open. En vergeet niet dat het gaat om heel veel geld. De PVV-fractie heeft helemaal niets met subsidies en zeker niet voor wazige projecten. Maar als het dan tóch moet, dan moet de controle op orde zijn en moeten de gestelde doelen bereikt worden. En dat moet óók gelden voor de gebiedsopgaven.

De gebiedsopgaven worden bemenst door verschillende Gelderse netwerken. Partijen moeten elkaar vinden op inhoudelijke gronden en de provincie haakt daarbij aan waar dat nodig is, op het gebied van economie, leefbaarheid, vervoer, sociaal beleid etc. Zij heeft de regiefunctie. Maar hoeveel ruimte krijgen de betrokken partijen voor hun eigen ideeën? Voorzitter, ik vraag dit omdat de gedeputeerde eerder aangaf dat de gemeente Tiel zich wil richten op toerisme, en de provincie wil dit dus niet. Waarom mag een gebied niet zelf beslissen waar ze op willen sturen? Een gemiste kans; immers, is het niet zo dat juist de gebiedsgerichte netwerken zich richten op eigen belang en eigen kracht en vaak precies weten wat het beste is voor hun regio?

De provincie geeft aan dat ze overleg heeft met zoveel mogelijk partners over de gebiedsopgaven. Toch missen wij bij deze overleggen een belangrijke partner: de Gelderse burger. Want al lezende in de opmaat wordt er telkens geschreven over de 3 O’s: Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Maar waar is de rol van de burger weggelegd? Want in de gebiedsopgaven worden toch projecten genoemd die burgers raken; ik denk dan aan bijvoorbeeld een snelfietsroute of rail terminal. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Tijdens de laatste commissievergadering heeft de heer Eppie Klein een boeiend betoog gehouden over het Tree Centre Opheusden, dit naar aanleiding van het project Verkenningen knooppunten en agrologistiek Gelderse Corridor. Deze vereniging TCO bestaat uit 160 laanboomkwekers en bedrijven met 1200 medewerkers. Bij deze vereniging zijn veel banen gemoeid en men is ook nog eens innovatief bezig. Dhr. Klein heeft een concreet plan op de plank liggen voor het laanboomgebouw en stelde voor de 300.000 euro die gereserveerd is voor de verkenningsfase anders te besteden.

Voorzitter, politiek gezien kan GS van alles vinden van zijn plan. Maar er kan niet gezegd worden dat hij niet het initiatief nam en niet met een concreet plan kwam. De PVV-fractie is van mening dat zijn plan op zijn minst bekeken moet worden, en misschien kan de financiële reservering voor de verkenningsfase wel beter besteed worden. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, hoe anders is het met bijvoorbeeld het project ‘concurrentiekracht en innovatie- ecosysteem’ uit het stedelijk netwerk Ede/Wageningen/Foodvalley. Dat het hier gaat om het ontwikkelen van een hbo-opleiding Food zodat het tekort aan hbo’ers bij foodbedrijven wordt opgelost, is niet uit de koptekst te halen. Het lijkt mij dat juist in de driehoek Wageningen/Arnhem/Nijmegen voldoende hbo-opleidingen zitten die mogelijk hierop willen en kunnen inspelen. Heeft GS hiervoor de al bestaande hbo-opleidingen benaderd?

Maar GS wil ook samen met Regio Food Valley, Oost NV, Wageningen en Ede een toolbox acquisitie ontwikkelen. Onduidelijk is of deze laatste twee gemeenten willen bijdragen in de kosten. Wat moeten wij ons voorstellen bij een toolbox acquisitie? Komt als een duiveltje uit het doosje de acquisiteur?

Hetzelfde geldt voor de Expert tafel. GS wil met ondernemers uit de regio Foodvalley kennisvragen op innovatiegebied bespreken. Is het niet zo dat deze ondernemers mogelijk binnen de WUR, KvK of ondernemerscafé al samen kunnen komen? En voor deze drie innovatieve projecten wilt u 1,5 miljoen reserveren binnen de begroting! Uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau blijkt juist dat men zich m.b.t. innovatieve projecten erg kritisch heeft uitgelaten. Het is op een makkelijke manier geld verstrekken, en hoe meet je het resultaat van deze innovatieprojecten? Wanneer spreek je van een succes?

Zo zijn er nog veel meer projecten te benoemen binnen de gebiedsopgaven die veel geld kosten. Te veel in onze ogen, want het is niet duidelijk wat het de burgers in Gelderland gaat opleveren.

Voorzitter, ik rond af. Wij hebben de 14 uitgangspunten ontvangen die de organisatie naast de aanvraag legt. Deze uitgangspunten zijn breed te interpreteren en vaag, hetgeen de controle vrijwel onmogelijk maakt.

Het kan toch niet zo zijn dat er opnieuw vele miljoenen verdwijnen in een bodemloze put die gebiedsopgaven heet?

1162 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Alliander Inpassingsplan N315 Neede »