woensdag, 29 april 2015 16:55

Debat: hoorzitting kandidaat gedeputeerden

Voorzitter,

Eerdere deze morgen hebben wij in de procedurecommissie gesproken over de bevoegd-heid versus onbevoegdheid van het onderzoeksbureau dat in uw opdracht een integriteitsonderzoek heeft uitgevoerd naar de kandidaat-gedeputeerden. Ondanks het antwoord van het onderzoeksbureau blijft de PVV fractie van mening dat het onderzoeksbureau het betreffende onderzoek heeft uitgevoerd zonder dat zij daartoe wettelijk bevoegd was. Onbevoegd omdat dit bureau, gelet op de aard van de door haar uitgevoerde werkzaamheden (vergaren en analyseren van persoonsgegevens), volgens de Dienst Justis niet beschikt over een vergunning van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het werken zonder deze vergunning levert een economisch delict op waarop hechtenis, een taakstraf of een forse geldboete staat. Daarmee moet een overheids-instantie niet geassocieerd worden. U hebt toch gemeend ons advies niet op te moeten volgen en de benoeming van de kandidaat gedeputeerden door te laten gaan, terwijl wij juist hadden voorgesteld dit uit te stellen en het integriteitsonderzoek naar de kandidaat gedeputeerden opnieuw te laten plaatsvinden. In dat geval door een deskundige die wel bevoegd is. Met uw visie en dat van het onderzoeksbureau waarin u zich kennelijk kunt vinden zijn wij het oneens. Het is volstrekt duidelijk dat wij als provincie hiermee in de fout gaan en de tijd zal dat opnieuw leren. Vooruitlopend daarop hebben wij echter aan u de volgende vragen:

  1. Was u bekend met het feit dat het betreffende onderzoeksbureau niet beschikte over de vereiste vergunning van de dienst Justis?
  2. Zo ja, waarom heef dit bureau dan alsnog van de provincie opdracht gekregen om het screeningsonderzoek uit te voeren? Zo nee, waarom was u niet op de hoogte?
  3. Nu vast staat dat dit bureau niet beschikt over de vereiste vergunning, bent u dan van plan daarvan een melding te doen aan de minister van Veiligheid en Justitie?
2533 keer gelezen