woensdag, 29 april 2015 17:02

Coalitie akoord

Vrz,
ten eerste wil ik alle nieuw te installeren gedeputeerden feliciteren met hun op handen zijnde benoeming. De PVV fractie wenst hen veel succes en wijsheid toe.
Is de samenstelling van de coalitie en is de samenstelling van het nieuwe college een verrassing? Nee. Tenminste voor de PVV niet. De nieuwe gedeputeerde mw Schouten is wel nieuw voor ons. Zij staat bekend als een dame die stevig in haar schoenen staat. Daar houden wij van! Wij heten haar dan ook van harte welkom!

Vrz, kiezers houden er van als er recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. Het is wel jammer dat dat niet helemaal is gelukt. En dat terwijl er diverse partijen zo hun best hebben gedaan in de vorige periode. Ik wil deze partijen wel een hart onder de riem willen steken. Zoals de Amerikanen zeggen Get over it. Gewoon herpakken, op nieuw beginnen en door gaan.
Maar vrz, zoals u weet de PVV laat zich niet van de wijs brengen en wij zullen de komende periode het vertrouwde PVV geluid laten horen.

Vrz,
Met grote belangstelling heb ik het coalitieakkoord gelezen. Ik zal een paar punten er nader uitlichten.
Helaas is er niet echt veel nieuws te lezen.
Het is eigenlijk een voortzetting van het oude beleid. En deze is speciaal voor onze collega van de SGP: Oude wijn in oude zakken, want jonge wijn in oude zakken gaat niet. Anders gezegd: je moet geen nieuwe denkbeelden verkondigen in kringen die niet in staat zijn daar iets zinnigs mee te doen.

Vrz, met de economie gaat het nog steeds niet goed.
Er is wel een overschot op de Nederlandse betalingsbalans. M.a.w. de groei zit in de export en vooral buiten Europa. Europa zelf blijft hopeloos achter op het wereld toneel. Ook in Gelderland blijft de economische groei achter. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de binnenlandse consumptie, die achter blijft door de enorme lastendruk. Zolang de lasten niet naar benededen gaan, blijft het moeilijk. Lasten kunnen alleen naar beneden als de overheid minder uit geeft.
Kortom er worden geen netto Gelderse banen geceeerd met subsidie geld. En zeker niet als voor het aanleggen van b.v. breedband moelanders worden ingehuurd. Hiermee wordt enkel welvaart verplaatst.

Vrz,
het college wil de economie stimuleren d.m.v. innovatie.
De overheid moet niet bepalen wat innovatief is, maar dat overlaten aan de markt.
De overheid moet niet nog meer geld van de burger weghalen om het te besteden aan de paradepaardjes van de beleidsmakers.
En dan rest ook nog de vraag, brengt innovatie ook meer werkgelegenheid?
Laatst las ik het boekje "waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers". Hier in was het volgende te lezen:
Terwijl boerderijen en fabrieken steeds efficienter werden, gingen zij steeds minder deel uit maken van de economie. Hoe productiever de landbouw en de maakindustrie werden, hoe minder mensen er een baan in vonden. Er kwamen meer banen in de dienstensector. Hiervoor moesten de mensen hoger worden opgeleid. Dit leidde er toe dat er steeds meer mensen hun geld verdienen zonder economisch iets bij te dragen. Hoe rijker en slimmer, hoe groter het risico op overbodigheid.
Vrz, dit wil niet zeggen dat wij niet moeten innoveren, maar ik wil wel benadrukken dat innovatie niet het toverwoord is voor verbetering van werkgelegenheid. Een overdenking:belastinggeld van arbeiders wordt ingezet om hen op den duur overbodig te maken.

Vrz, het politieke bestuur wil vooral duurzame energieopwekking. En het Gelderse bestuur wil dat Gelderland in 2050 energieneutraal is. Met nieuwe ontwikkelingen zou dat best mogelijk kunnen zijn, maar dan moet men niet Gelderland volzetten met onrendabele windmolens. De huidige wijze van opwekken van alternatieve energie middels de wind en de zon is onrendabel en te duur. Alleen al aan de SDE+ heffing gaan huishoudens per jaar enkele honderden euro's extra betalen bovenop de energie rekening. Maar de feitelijke kosten zijn nog veel hoger. Alleen al de kosten van het netbeheer stijgen enorm. En dan krijgen netbeheerders ook nog eens de ruimte om zich in allerlei commerciele avonturen te storten, waarbij het risico wordt gelegd bij de consumenten.

In het coaltie akkoord is te lezen dat toekomstgerichte ondernemers duurzaam zullen investeren. Zo verdienen zij een license to operate. Wat wordt er met dat laatste bedoeld? Wellicht kan de nieuwe coalitie een nadere toelichting geven.

Vrz,
het nieuwe college zet zich in voor dubbelspoor tussen Arnhem en Doetinchem, en verdubbeling van het spoor bij Ravenstein. Maar hoe realistisch is dit? En op wat men termijn denkt men dit te kunnen realiseren?
Ook wil de coalitie af van de tolheffing voor de A15. Tenminste de coalitie geeft aan dat zij probeert het Rijk deze rekening te laten betalen. Dit lijkt mooi, maar de kans is klein dat dit gaat gebeuren. Zeker met die rekeningen uit Brussel. Er is er weer één binnen gekomen van 200 miljoen. Het zou efficiënter zijn om deze rekening van de tolheffing A15 gewoon te betalen uit de provinciekas. De coalitie lost dan ook gelijk haar verkiezingsstandpunt in, dat zij van de tolheffing af wilt. Vrz, dat zou toch eens mooi zijn! De PVV kan de coalitie eventueel een handje helpen door een motie in te dienen A15 tolvrij .Misschien dat deze motie eens wordt aangenomen!

Vrz, de coalitie wil een erfpachtfonds introduceren. Kan de coalitie aangeven hoe dat gezien moet worden? Hoe gaat dit erfpachtfonds functioneren?

Dan voorzitter is er in het coalitieakkoord te lezen dat er sprake is van een maatschappelijke ontwikkeling van groeiende afstand tussen bevolkingsgroepen. Dit ruikt naar knuffelsubsidies en voorkeursbeleid. Of moet ik dit zien als een actieplan om gemeenten te helpen om jihadisten in kaart te brengen? Alleen al in Arnhem zijn er minimaal 26 jihadisten. In Gelderland zijn er in totaal 40 in beeld.

Vrz, ik sluit af met voorlopig een laatste vraag: waar kan men het door de PVV geschonken schilderij bewonderen?

1750 keer gelezen