vrijdag, 09 januari 2015 09:21

Najaarsnota

Vrz,

Uit de slotwijziging blijkt maar weer dat dit college blijft dromen over een maakbare samenleving. In de Volkskrant van afgelopen vrijdag was te lezen dat de verwachting is dat de economie met 1,5% gaat groeien. En dat was niet te danken aan het regeringsbeleid, maar aan de waardedaling van de euro en de dalende olieprijs. Vrz, zo ziet u maar wat een ruzie met Rusland je op kan leveren.

Nu even naar onze provincie. In de slotwijziging zitten een paar bijzondere zaken, die ik nader voor het voetlicht wil brengen.

 

Te beginnen met de sanering van het Apeldoorns kanaal. Het college stelt voor om 2,5 miljoen extra ter beschikking te stellen omdat de kosten van de sanering hoger uitvallen.
GS geeft aan dat dit niet te voorzien was.
D.i. vreemd want de saneringskosten zijn begroot op 7,4 miljoen (volgens samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en gemeente Hattem en Heerde)
Vervolgens is de saneringsopdracht aanbesteed voor 5 miljoen. Vrz, dat er nu een tekort is van 2,5 miljoen is, is niet zo verwonderlijk. Toch?
Verder zou je kunnen zeggen dat het risico bij de aannemer ligt. Of is er in de samenwerkingsovereenkomst of Realisatie overeenkomst tussen Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland afspraken gemaakt dat de aannemer wordt gevrijwaard van meerkosten? Graag een reactie van GS.
Naar zeggen, is er meer vervuild slib aangetroffen dan verwacht was.
Het is opvallend dat dit zelfde ook gebeurde bij de Pluim van het Enka terrein. Ook daar trof men geheel onverwachts meer vervuild slib aan.
De vraag rijst dan, deugen de vooronderzoeken niet of schat het openbaar bestuur expres de kosten te laag in zodat het makkelijker wordt om draagvlak te krijgen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren? Graag een reactie van GS.

Vrz, dan Topell. 

GS wil € 438.700 subsidie beschikbaar stellen aan Topell Energy BV voor het subsidiëren van het project “Torrefaction 2.0”. D.m.v. torrefactie kan er een soort houtkolen worden geproduceerd dat kan dienen als bijstook van biomassa.
Topell heeft moeite om afnemers van deze houtkolen aan zich te binden. Dit komt omdat de subsidies die voorheen via de MER verstrekt werden zijn vervallen. De MER is vervangen door de SDE+ regeling, die momenteel niet voorziet in subsidiering van bijstook van  biomassa. Dit zou namelijk een te groot beslag leggen op de SDE+ gelden.
Minister Kamp onderzoekt momenteel of bijstook van biomassa kan worden opgenomen in de SDE+ regeling. Maar of dat gebeurd is absoluut niet zeker, zeker gezien de hoge kosten en de economische situatie.
Kortom Topell kan niet zonder subsidie op eigen benen staan. De rijkssubsidie vervalt en wat doet dit college, die springt vrolijk in het ontstane gat. Maar de provincie ging toch niet aan lagune beleid doen? Of gaat GS nu wel de gaten vullen? Graag een reactie van GS. Dan nog even voor alle duidelijkheid,  Topell Nederland is in handen van Topell Energy en RWE Innogy (25%). Er is dus wel een relatie tussen Topell en RWE, dat een jaaromzet heeft van 6 miljard. Nog een reden om af te zien van de provinciale subsidie verstrekking.
(Forbes rangschikt RWE als het 73e bedrijf ter wereld en het 3e utilities-bedrijf wereldwijd)

Dan stelt GS ook voor om Alucha € 250.000 subsidie te verlenen.

Alucha en Oost NV geven aan dat Alucha een zeer succesvolle innovatie heeft ontwikkeld en successen heeft geboekt in Spanje. Kan GS aangeven welke successen dit zijn, want ik kan ze niet vinden.

Vrz, ik kan nog wel uren praten over de Beijer , Topfonds Gelderland etc, maar omwille van de tijd wil het hier even bij laten en ik zie uit naar de eerste termijn van de gedeputeerde.

2018 keer gelezen