donderdag, 18 december 2014 12:38

Waalwede

Voorzitter,

De structuurvisie Waalweede West, is niet zo weeldig als dat de PVV dacht. Voor alle duidelijkheid Waterveiligheid staat bij de PVV voorop. “Wat moet dat moet” Maar de vraag is of je daar voor dijken moet  verleggen  Met co-creatie moeten provincie en gemeentes toch wel met een beter plan kunnen komen?

 

VZ, uit de insprekers en bij navraag bleken veel negatieve geluiden. Het draagvlak voor de plannen om de dijken te verleggen is er nauwelijks. Mensen hebben geen zin om 85 jaar van te voren te gaan verhuizen. VZ, we hebben het hier over 85 jaar tot aan het jaar 2100.

in het programma Ruimte voor de Rivier een rivierafvoernorm wordt gehanteerd van 16.000 m3/s bij Lobith en 18.000 m3/s rond het jaar 2100. Volstrekte waanzin, als je nagaat dat de hoogste rivierafvoer ooit 12.600 m3/s was in 1926 en de dijken in het gebied van Veessen-Wapenveld al 15.000 m3/s kunnen verstouwen!

Los van het feit dat er medio 2015 pas een onderzoek uitgebracht wordt met de te verwachten waterstanden bij Lobtih voor het jaar 2100 zijn er wellicht meerdere alternatieven mogelijk zodat bewoners niet hun geliefde woonomgeving hoeven te verlaten. Zou de gedeputeerde ons misschien kunnen vertellen of er en welke alternatieven er besproken zijn?

VZ ik wil nogmaals benadrukken dat de waterveiligheid voorop staat, maar als er opties zijn om de waterveiligheid te borgen zonder dat bewoners/ inwoners daar hinder van ondervinden, dan staat bij de PVV  voorop. 

2002 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Beleidsrekening 2015 Najaarsnota »