donderdag, 25 september 2014 09:07

De islamisering van Gelderland 2

Vrz, in 2012 startte de PVV Gelderland haar eerste onderzoek naar de Islamisering van Gelderland. Alle gemeenten zijn aangeschreven met een verzoek informatie te verstrekken over Islamitische instanties in de desbetreffende gemeente. Toen al bleek dat gemeenten niet staan te trappelen om openheid van zaken te geven. (21% van de gemeenten wilden niet meewerken. (Brummen, Culemborg, Doetinchem, Ermelo, Harderwijk, Heumen, Nijmegen, Oost Gelre, Tiel, Winterswijk, Zaltbommel en Zevenaar) 16% gaf minder Islamitische instanties op, dan er in werkelijkheid zijn. Zo verzweeg Lochem de aanwezigheid van de madrassa,  Al Islah. (Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Ede, Lochem, Nunspeet, Winterswijk en Zutphen) Uit ons tweede onderzoek blijkt dat 10% wel islamitische instellingen in de gemeente heeft, terwijl aangeven was dat die er niet waren. (Beuningen, Bronckhorst, Ermelo, Putten, Renkum en Westervoort.))

 

Dit is in feite minachting voor de democratie en minachting voor de belastingbetalende  burgers, die aantoonbaar in 2013, hebben meebetaald aan minimaal € 728.000,00 subsidie, die is verstrekt door gemeenten aan islamitische instellingen. Het vermoeden is dat het bedrag nog veel hoger ligt, daar nog maar een paar gemeenten de subsidie registers openbaar hebben gemaakt op het internet. Dan is er ook nog een vorm van indirecte subsidie m.b.t. planschade. Bij geen enkele moskee die de afgelopen 5 jaar is gebouwd in Gelderland, zijn er afspraken zijn gemaakt betreffende planschade. Dit houdt in, dat de gemeente of te wel de belastingbetaler, opdraait voor eventueel ingediende claims van omwonende, indien er sprake is van waardedaling van hun woning.

Vrz, gemeenten willen niet te koop lopen met de verstrekte gemeentelijke subsidies aan islamitische organisaties en geven niet altijd openheid van zaken. De gemeente Harderwijk maakt het helemaal bont door niet meewerken aan het verzoek om informatie te verstrekken, terwijl Harderwijk wel subsidie verstrekt aan deze organisaties.

Momenteel is bekend dat in bijna 60% van de Gelderse gemeenten één of meerdere islamitische instellingen aanwezig zijn, waaronder 47 moskeeën.

(Onze inventarisatie levert binnen Gelderland het volgende beeld op:

  • 47 moskeeën
  • 3 internaten
  • 9 scholen
  • 6 slagerijen/slachterijen
  • 147 stichtingen
  • 24 verenigingen
  • 24 organisaties die zich bezig houden met asiel- en vluchtelingenwerk)

Hoe gaat het in zijn werk? Men richt een stichting op met culturele en sociale doelstellingen, zoals b.v. huiswerkbegeleiding, ontmoetingsplaats voor vrouwen, Nederlandse taalcursussen, sportactiviteiten etc. Hiervoor vraagt men subsidie aan. Na enige tijd komt er een gebedsruimte. Weer later komt er een aanvraag voor een moskee. De moskee wordt gebouwd. In en om de moskee ontstaan weer nieuwe activiteiten zoals taal- en koranlessen, winkels, kinderopvang etc.

Deze manier van werken komt overeen met de werkwijze en de agenda van de ISN, de Islamitische Stichting Nederland. Om deze agenda soepel uit te rollen zijn politieke en maatschappelijke functies van belang. En die zijn er ook. Personen verbonden aan ISN bekleden functies binnen moskeebesturen, besturen van sociale en culturele verenigingen en stichtingen, scholen, belangenorganisaties zoals het Contactorgaan Moslim en Overheid en politieke partijen, zowel bestaande, CDA, PVDA, D66, als nieuwe, zoals Verenigd Arnhem. Deelname aan het gemeentebestuur is van belang voor de bouw van moskeeën, het verwerven van huisvesting van scholen, diverse verenigingen en stichtingen, het verkrijgen van subsidies etc. Dit terwijl in het jaarverslag van de ISN uitdrukkelijk wordt aangegeven, dat de zij zich niet bezig houdt met politieke aangelegenheden. Hetgeen niet overeenkomt met de praktijk. Maar er bestaat wel degelijk een politieke islam agenda die wordt uitgerold in Gelderland.

Vrz, bijna de helft van de 47 geïnventariseerde moskeeën zijn verbonden met  de ISN. Deze organisatie wordt gefinancieerd  door -en staat onder leiding van het Presidium van Godsdienstzaken in Turkije. De ISN werkt samen met de OIC, de Organisation of Islamic Co-operation, die als doel heeft de implementatie van de zuivere islam, het geen inhoud onderwerping aan de sharia en het stichten van het wereld kalifaat.

Moskeeën  genereren  inkomsten  door nevenactiviteiten  zoals winkels, kappers en kinderopvang. Bij tenminste 22% van de moskeeën blijkt er ook een winkel te worden gerund.  Geen van deze winkels is geregistreerd bij de kamer van koophandel.

De belastingdienst geeft aan dat op basis van Artikel 11 Wet Omzet Belasting moskeeën vrijgesteld zijn voor de Omzet Belasting voor de leveringen tot € 68.067 en voor de diensten tot € 22.689 en belasting inzake fondsenverwerving voor dezelfde bedragen. Indien dit anders is dan moeten zij zich zowel bij de Kamer van Koophandel als bij de Belastingdienst aanmelden. Hier is geen actieve controle op. Het is ook niet duidelijk waar verantwoordelijkheid van deze controle ligt. (Doesburg, Ede, Epe, Nijmegen, Oude IJsselstreek)

Het werk in deze moskeewinkels wordt dikwijls verricht door vrijwilligers. Het UWV geeft aan dat men met behoud van uitkering vrijwilligerswerk mag verrichten in een moskee. Kortom bij het exploiteren van een winkel in een moskee is er sprake van  concurrentie vervalsing.

Vrz, de Islam nestelt zich in de Gelderse politieke en maatschappelijke gelederen om vervolgens de vrije Gelderse samenleving van binnenuit op te vreten. Dit proces gaat gestaag door en gaat in rap tempo. De overheid voedt dit proces door de islamisering te faciliteren door het verstrekken van subsidies, aanpassen van bestemmingsplannen, het toestaan van het overtreden van de wet en geen openbaarheid te geven van zaken. Dit zet islamitische ondernemingen op voorsprong, met als gevolg concurrentievervalsing, en het ondermijning de Nederlandse rechtstaat.

Vrz, ik rond af, de provincie Gelderland kan invloed uit oefenen op dit proces door bij het verstrekken van subsidies, vooraf de ontvangende partij te screnen à la BIBOB. Er dienen heldere en handhaafbare voorwaarden verbonden worden aan de beschikking. Activiteiten en financiële transacties dienen gecontroleerd te worden zowel op papier als in de praktijk. De vraag aan GS is dan ook zij deze voorwaarden wilt overnemen en handhaven. Ook voor de Stads en Regio contracten dient er controle uitgevoerd te worden op projekt nivo.

2392 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Najaarsnota Beleidsrekening 2015 »