woensdag, 26 juni 2013 16:33

Amendement opcenten

Amendement (Art. 36 RvO)

PS2013-503
Provinciale Staten in vergadering bijeen op 26-06-2013

Het besluit te wijzigen:

Toe te voegen aan beslispunt 1
f met dien verstande dat de tekst bij A6, pag32, onder Opcenten motorrijtuigenbealsting wordt gewijzigd in:
"Voor 2014 ramen wij geen inflatoire aanpassing. In meerjarig kader wordt geen inflatiecorrectie van jaarlijks 2% geraamd"

 

en gaan over tot de orde van de dag.

2162 keer gelezen