maandag, 19 november 2018 15:20

Motie van wantrouwen betreffende Vink Barneveld

Vergadering Provinciale Staten op 14 november 2018

Motie (art. 33 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14 november 2018

gehoord de beraadslagingen,

constaterende,

dat gedeputeerde Bieze in het debat van 26 september Provinciale Staten onjuist heeft voorgelicht over misstanden bij Vink waar zij op 24 september telefonisch over is geïnformeerd door de omgevingsdienst;

dat gedeputeerde; al in augustus 2017 op de hoogte was van het rapport van de omgevingsdienst over het gebruik van vervuilde grond door Vink.

dat de gedeputeerde hier vervolgens helemaal niets mee heeft gedaan.

overwegende,

dat de gedeputeerde dit rapport niet met Provinciale Staten heeft gedeeld, of ons tijdig over heeft geïnformeerd;

dat hierdoor de gedeputeerde gelegenheid heeft geboden aan Vink om door te gaan met het frauderen met vervuilde grond.

 

zeggen Provinciale Staten het vertrouwen in gedeputeerde Bieze op,

en gaan over tot de orde van de dag.

 

E.Vlottes

PVV

1435 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Amendement opcenten