vrijdag, 08 november 2013 15:51

Motie Investeringsimpuls - Breedband internet

Motie (art. 37 R.v.O.)
Datum 13 november 2013
Onderwerp investeringsimpuls – breedband internet

Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 13 november 2013

 

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat
- Het bedrijfsleven uit eigen beweging alternatieven aanbied voor het aanbieden van sneller internet in de buitengebieden zoals internet via de schotel of projecten waarin particulieren en bedrijven kunnen meewerken om de kosten te drukken.
- Marktwerking een efficiënte methode is om innovatieve ontwikkelingen in technische vooruitgang te realiseren.

Verzoeken GS
- Bij de ontwikkeling van breedband internet zich niet te beperken tot graafwerkzaamheden en grondkabels, maar innovaties uit het bedrijfsleven nadrukkelijk in het onderzoek te betrekken.

En gaan over tot de orde van de dag

Eric Venema, Partij Voor de Vrijheid

1673 keer gelezen