vrijdag, 14 maart 2014 09:11

Kosten natuurbeleid Gelderland

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

datum: 13-03-2014
van: D. ter Haar
onderwerp: Kosten van het natuurbeleid in Gelderland

Inleiding

De afgelopen jaren zijn er vele ingrijpende wijzigingen geweest op het Gelderse natuurbeleid. Deels door beleidsmatige en politieke keuzes van de Gelderse politiek. Deels door wijzigingen van het Rijk. Daarnaast zijn doelen aangepast, is het tijdspad veranderd en zijn de uitvoeringspartners gewijzigd.

Kortom; het natuurbeleid is onderhevig geweest aan grote veranderingen. Tevens raakt door al deze veranderingen het overzicht kwijt; op het gebied van doelen, maar vooral ook op het gebied van financiën.  De PVV heeft daarom de onderstaande vragen.

Vragen

 1. Wat is in Gelderland het jaartal geweest van de start van de natuurplannen, zoals we die nu kennen als EHS/GNN?
 2. Welke kosten zijn daarbij gemaakt tot nu toe? Graag een overzicht per jaar.
 3. Welk deel van deze kosten zijn betaald uit de provinciale middelen en welk deel uit (doel)uitkeringen vanuit bijvoorbeeld het Rijk?
 1. Wat zijn de gemaakte kosten voor de EHS (nu: GNN) vanaf het begin van deze collegeperiode tot nu toe?
 2. Welk deel van deze kosten zijn betaald uit de provinciale middelen en welk deel uit (doel)uitkeringen vanuit bijvoorbeeld het Rijk?
 1. Wat zijn de gemaakte kosten voor de N2000-gebieden vanaf het begin van deze collegeperiode tot nu toe?
 2. Welk deel van deze kosten zijn betaald uit de provinciale middelen en welk deel uit (doel)uitkeringen vanuit bijvoorbeeld het Rijk/EU?
 3. Wat zijn de geraamde kosten voor het aanleggen en beheren van de N2000 gebieden in Gelderland t/m 2020? Indien een raming ontbreekt; waarom is deze niet voorhanden?
 4. Bent u bereid een overzicht te genereren van deze kosten met uitsplitsing naar de verschillende kostenposten? (zoals aankoop/beheer/omzetting etc.) Zo neen, waarom niet?
 5. Bent u van mening dat deze kosten en doelstellingen in relatie staan tot de stelling ‘haalbaar en betaalbaar’? Welke argumenten heeft u daarvoor?
 1. Wat zijn deze collegeperiode de kosten geweest voor het aanleggen/onderhouden van natuur/dierenpassages zoals ecoducten, faunatunnels etc.? Graag een overzicht per ‘bouwwerk’.
 1. Wat zijn de geraamde kosten voor het aanleggen van het resterende deel van de Gelderse EHS/GNN tot en met de voltooiing? Indien een raming ontbreekt; waarom is deze niet voorhanden?
 1. Wat zijn in totaal de kosten geweest voor natuur, in de brede zin, deze collegeperiode tot nu toe? (EHS/GNN/N2000/KRW etc.) Graag een berekening per jaar.
2270 keer gelezen