maandag, 16 december 2013 11:03

Provincie Gelderland: Verdaas weg, gesjoemel blijft.

Het collectieve falen van de provincie Gelderland

PVV Gelderland brengt nieuw rapport uit "Uit de bocht". In dit rapport stelt de PVV weer vast, zoals ook in de zaak van oud gedeputeerde Verdaas, dat GS collectief faalt. Of heeft het te maken met het feit dat GS Provinciale Staten (PS) niet serieus neemt? Eenmaal geconfronteerd met haar eigen tenen krommende antwoorden, doet GS vervolgens verwoede pogingen zaken recht te buigen die toch echt krom zijn. Hoe het ook zij, ook dit rapport geeft een onthutsend beeld over de provincie Gelderland in het algemeen en over GS in het bijzonder.

Bijna een jaar geleden bracht de PVV Gelderland het rapport uit over oud gedeputeerde Co Verdaas. Ook daar, zoals in dit nieuwe rapport, ging het onder andere over het gebruik van de dienstauto. Nu betreft het de algemeen directeur en de vergoedingen die hij heeft ontvangen. Zoals bij gedeputeerde Verdaas het geval was, toont dit rapport opnieuw aan dat Gedeputeerde Staten van Gelderland (GS) verkrampt reageert op gestelde Statenvragen en daarna moeite heeft om volledige opening van zaken te geven. Ook in dit dossier is de door GS aangeleverde informatie en beantwoording van eerder gestelde vragen niet in alle gevallen juist, volledig of transparant.

Ondanks de uitkomsten van dit rapport leert de ervaring, zie de zaak Verdaas, dat GS niet direct hoeft te vrezen voor haar positie. Voor PS is het een nieuwe kans om een onderzoeksrapport op zijn merites te beoordelen. Niet onbelangrijk omdat de beschreven casus de integriteit van het openbaar bestuur raakt en het zelfreinigend vermogen van GS en PS hiermee wordt getest. Het initiatief om te komen tot een jaarlijks terugkerende Integriteitsdag was dan ook een goede.

De PVV spreekt de wens uit dat dit rapport bijdraagt aan een mentaliteitsverandering. Dit zowel bij de leden van het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland, alsook bij de ambtelijke top. Het is te simpel om alles maar af te doen als gezeur.

Download rapport 'Uit de bocht'

2635 keer gelezen