woensdag, 11 december 2013 13:39

WOII museum

Voorzitter, de tweede wereldoorlog heeft enorme gevolgen gehad voor Nederland en dus ook voor Gelderland. Nederlandse burgers hebben enorm geleden door de gevechten, de hongerwinter, deportaties, dwangarbeid en nog veel meer ellende. Nederland was in 1945 leeggeroofd en ontredderd. Het is van belang dat wij het verleden herdenken en dankbaar moeten zijn voor onze vrijheid.

Daarin vinden de PVV en GS elkaar dan ook. Dat uitgangspunt vinden we terug in de vele gedenkplaatsen en de 5 nabij gelegen musea in Gelderland en aan de grens van Gelderland.

 

Drie jaar na de oorlog trad het Marshall plan in werking. Vanuit de VS werd er voor 12,6 miljard dollar aan materialen, voedsel en grondstoffen geleverd.
Het Vasim-gebouw, een oude fabriekshal, is voortgekomen uit die Marshall hulp en heeft dringend onderhoud nodig. Het is dan ook van belang dat dit gebouw een structurele bestemming krijgt. Dat lijkt een moeizaam proces, immers de gemeente Nijmegen is hier al 11 jaar mee bezig.

Vanaf 2002 tot 2010 heeft Nijmegen het gebouw verhuurd aan de Stichting Cultuurspinnerij De Vasim, die vervolgens vanaf 2010 het gebruik heeft gekregen in ruil voor het onderhoud. Diverse activiteiten van de Cultuurspinnerij passen niet in het bestemmingsplan, maar toch zijn er wel vergunningen afgegeven. Het pand valt namelijk in bestemmingsplan "Haven- en industriegebied Nijmegen West".
In 2012 was het gebouw bijna verkocht voor 1 miljoen euro. De Woningcorporatie Standvast Wonen en de Cultuurspinnerij kwamen met een conceptplan voor werken en wonen. Dit stuitte af op een niet haalbare financiering. Drie maanden later werd het gebouw en het terrein aangeboden voor 1 euro aan het oorlogsmuseum.
In dezelfde periode daalde de boekwaarde van het gebouw naar 300.000 euro, om vervolgens weer spectaculair op te stomen naar een taxatie waarde van 4,5 miljoen (taxateur DTZ Zadelhoff ). In deze 4,5 miljoen zijn dan wel inbegrepen de gronden naast en onder de brug.
De taxatiewaarde van 4,5 miljoen is een geschenk uit de hemel voor Nijmegen, want die kan deze 4,5 miljoen aftrekken van haar in te brengen deel van 6 miljoen. En de overtollige gronden worden bestemd. Nou voorzitter, dat is nog eens een slag slaan!

Vz, het is een gegoochel van bedragen rond dit gebouw. Daar houdt de PVV fractie niet van.
Om duidelijkheid in de zaak te krijgen, besloot mijn fractievoorzitter om maar eens gegevens op te vragen bij het kadaster. Tot onze stomme verbazing was dit niet mogelijk. De gegevens werden niet verstrekt omdat er een bedrijfsmatige toepassing geldt! Men zou ook nog nader contact met ons opnemen, voorzitter, we wachten er nog steeds op. Het is allemaal 'heel bijzonder' te noemen. Ook omdat eerder is aangegeven de informatie betreffende de taxatie bij de gemeente Nijmegen vertrouwelijk beschikbaar is.

Vz, om duidelijkheid te scheppen stelt de PVV fractie dan ook voor om een taxatie uit te laten voeren van de waarde van de onroerende zaak met de onderliggende grond in het economisch verkeer, rekening houdend met de wijziging van het bestemmingsplan. De vraag aan GS is of zij daar toe bereid zijn. Graag een reactie van GS.

Vz, naast het gegoochel met cijfers is er nog een politiek pijnpunt voor ons als PVV. En dat is de markt. Want in de directe omgeving zijn er al 5 andere oorlogsmusea. Waarom moet er nou persé een 6e museum bijkomen? Waar komt die enorme drang vandaan? Die drang vernamen wij dit jaar al op 30 juni in de Gelderlander, waar het artikel stond: "Gedeputeerde: Arnhem moet museum aan Nijmegen laten.".

Als gevolg van dit artikel stelde de PVV Statenvragen omdat er op zijn minst zeer opmerkelijke stellingen van Gedeputeerde van Dijk in stonden. Dhr. Van Dijk was er blijkbaar al van overtuigd waar het museum moest komen, hoe dat er moest komen en wist ook zeker dat het er zou komen. Uit de antwoorden van GS bleek dat een en ander uit verband zou zijn gerukt en dat het nooit zo bedoeld was. Vz, wederom allemaal heel bijzonder.

Vz, zeker in de huidige economische tijd, maar ook verder in de toekomst zullen mensen hun geld maar 1 keer kunnen uitgeven. In plaats van te kiezen tussen 5 musea komt er een 6e museum bij. Het gevolg; meer musea die vissen in dezelfde vijver. Mede mogelijk gemaakt de provincie, zo lijkt het althans.

En los daarvan; niet alleen met de financiële cijfers wordt gegoocheld, maar ook met allerlei verwachtingen, bijvoorbeeld qua bezoekersaantallen. Er wordt uitgegaan van 200.000 bezoekers per jaar! Dat is twee keer zoveel als het Nationaal Oorlogs en Verzetsmuseum in Overloon en 120.000 bezoekers meer dan het Airbornmuseum. Daarnaast mogen alle bezoekers straks bij de kassa even €9,- aftikken alvorens men naar binnen mag. Ter vergelijking: Het Anne Frank Museum vraagt €7,50 per bezoeker.

Voorzitter, het plan is niet groot. Het plan is mega. Het gaat om welgeteld ruim dertig miljoen euro! Drie partijen moeten ieder 6 miljoen euro inbrengen, en dan nog blijft er een gat van 12 miljoen euro over. De PVV fractie krijgt door dit plan een déjà vu. Het lijkt een Orientalis, maar dan zonder moskee. Of een modebiënale maar zonder fetisjisme. Stuk voor stuk bodemloze putten, waar ze zelfs in Griekenland nooit aan begonnen zouden zijn.

Het veteranenfonds heeft aangegeven 6 miljoen te willen bijdragen. Het gevoel bekruipt mij dat het V-fonds een grote financiële bijdrage gaat leveren aan de restauratie van het Vasim gebouw, hetgeen in strijd is met de missie van het veteranenfonds. De PVV fractie vraag zich af of zij niet beter hun middelen anders in kunnen zetten dan in deze heilloze missie. Is het niet efficiënter om de huidige musea te ondersteunen?

De burgermeester van Groesbeek heeft onlangs aangegeven dat het aantal bezoekers van het Nationaal bevrijdingsmuseum terug loopt. De reden hiervan is dat dit museum verouderd is en gemoderniseerd dient te worden. Dit museum heeft wisselende exposities. D.m.v. deze exposities kan toch ook de informatie worden verschaft? Ik wil graag van GS weten waarom niet voor deze optie wordt gekozen.
Voorzitter, laat ik het maar gewoon hardop zeggen. De PVV-fractie heeft ernstig het gevoel gekregen dat het wederom geregeld wordt middels de oude politieke route via de achterkamers en middels de ouderwetse 'ons-kent-ons' bestuurders.
- De vergaderingen van de stuurgroep zijn niet openbaar.
- De vergaderstukken worden niet actief openbaar gemaakt.
- Gedeputeerde van Dijk, verantwoordelijk Gedeputeerde voor dit plan, is voorzitter van de stuurgroep WOII. Over integriteit gesproken...

Vz, met welke pet zit dhr. Van Dijk daar eigenlijk? Volgens artikel 167 van de provinciewet heeft GS een informatieplicht aan PS. Maar als voorzitter van de stuurgroep krijgen wij die informatie niet? Is GS bereid om alsnog actief volledig en juist te informeren?

Voorzitter, ik vraag u en het college:

Denk nogmaals na over dit 30 miljoen euro kostende plan. Wilt u nou werkelijk zo'n smak geld spenderen voor het zoveelste museum in onze provincie? Besteed uw geld wijs en zie af van bizarre plan. Dank u wel.

2753 keer gelezen