vrijdag, 08 november 2013 15:50

Motie Zwarte Piet

Motie (art. 37 R.v.O.)
Datum 13 november 2013
Onderwerp Zwarte Piet

Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 13 november 2013

 

 

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat;
- Er momenteel een discussie gaande is over de traditie 'Sinterklaas en Zwarte Piet';
- Diverse gemeenten en de landelijke politiek zich in deze discussie hebben gemengd;
- Deze discussie ook internationaal gevolgd wordt;

Overwegende dat;
- Het Sinterklaasfeest en eeuwenoude traditie is en een prachtig voorbeeld van een oergezellig en typisch Nederlands volks- en kinderfeest;
- Het Sinterklaasfeest hoort bij de Nederlandse, en dus Gelderse, identiteit en cultuurhistorie;

Spreken uit;
- Dat het Sinterklaasfeest in de huidige vorm, met Zwarte Pieten, een prachtig Nederlands kinderfeest is dat ook deel uitmaakt van de Gelderse identiteit en cultuurhistorie;
- Dat in de provincie Gelderland Sinterklaas en de Zwarte Pieten ook dit jaar weer van harte welkom zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.

D. ter Haar
PVV Gelderland

2030 keer gelezen