vrijdag, 08 november 2013 15:41

Motie Mode Biënnale

Motie (art. 37 R.v.O.)
Datum 13 november 2013
Onderwerp Mode Biënnale

Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 13 november 2013

 

Constaterende dat;

- De Mode Biënnale wederom een verlies heeft geleden net als de editie van 2011;
- De Mode Biënnale met een tekort van €160.000,- is blijven zitten;
- De verwachting omtrent het bezoekersaantal 35.000 was en slechts ongeveer 50% van dit aantal is behaald;
- De Mode Biënnale zelf met een evaluatie bezig is en de Provincie Gelderland zelf ook een onderzoek laat uitvoeren;

Overwegende dat;

- De komende jaren er flink wordt gekort op het cultuurbudget van de provincie Gelderland;
- Het mode evenement ruim de kansen heeft gekregen zichzelf te bewijzen, maar hierin in financieel opzicht wederom niet is geslaagd;
- Het ten opzichte van andere kansrijke cultuuraanvragen het onrechtvaardig is om wederom gemeenschapsgeld in de Mode Biënnale te steken;

Verzoeken Gedeputeerde Staten;

- Geen (evaluatie)onderzoek naar de Mode Biënnale uit te voeren en hierdoor te besparen op de inzet van ambtenaren en eventuele onderzoekskosten;
- Geen reserveringen voor toekomstige edities van het mode evenement te maken;
- Het bestuur van de Mode Biënnale te informeren dat de provincie Gelderland bij de komende edities qua financiën geen bijdrage zal leveren;

en gaan over tot de orde van de dag.

D. ter Haar
Partij voor de Vrijheid

1838 keer gelezen