vrijdag, 08 november 2013 15:43

Motie Onverdoofd ritueel geslacht vlees

Motie (art. 37 R.v.O.)
Datum 13 november 2013
Onderwerp Onverdoofd ritueel geslacht vlees

Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 13 november 2013

 

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat;

- De meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen het onverdoofd slachten van dieren is;
- Het onverdoofd ritueel slachten een ware marteling voor de dieren is;
- De provincie een zekere voorbeeldfunctie heeft en het derhalve ongepast is dat in het Huis der Provincie en de bedrijfskantine, vlees wordt geserveerd wat afkomstig is van dieren die onverdoofd zijn geslacht;

Verzoeken Gedeputeerde Staten;

- Te bewerkstelligen dat vlees, afkomstig van dieren die onverdoofd zijn geslacht, met onmiddellijke ingang geen deel meer uitmaakt van het aanbod in het Huis der Provincie en bedrijfskantine.

en gaan over tot de orde van de dag.

D. ter Haar
Partij voor de Vrijheid

 

1782 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Motie Mode Biënnale Motie Opcenten »