dinsdag, 25 juni 2013 12:22

Aanlijnen van honden in kwetsbare gebieden en bij gevaarlijke situaties

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

datum: 20-6-2013
van: D. ter Haar
onderwerp: Aanlijnen van honden in kwetsbare gebieden en bij gevaarlijke situaties

Inleiding

Bij de PVV fractie zijn meerdere meldingen binnen gekomen van  verontruste burgers. Deze vragen en opmerkingen gaan allen over het feit dat er regelmatig loslopende honden in natuurgebieden en agrarische percelen worden aangetroffen. Met betrekking tot de natuurgebieden zijn dit vaak gebieden waar de honden verplicht aangelijnd moeten zijn.

Het laten loslopen van de honden in kwetsbare natuurgebieden brengt grote schade met zich mee; verstoring van het wild, verstoten van jonge dieren, beschadigen en doden van dieren etc. Kortom; onherstelbare faunaschade.

Op het terrein van de agrarische gebieden is het laten loslopen van honden zelfs een zeer gevaarlijk probleem. De hond speelt namelijk een belangrijke rol bij het overbrengen van Neospora-infecties onder runderen. De Neospora-parasiet wordt namelijk via de ontlasting overgebracht op runderen. O.a. LTO[1] geeft daarom ook het advies om honden aan te lijnen.

Onlangs verscheen wederom een bericht op Omroep Gelderland[2] waaruit bleek dat er een reekalf was doodgebeten door een loslopende hond. De PVV fractie constateert een opeenstapeling van meldingen en mediaberichten stelt daarom de onderstaande vragen.

Vragen

  1. Deelt u de mening van de PVV dat bovenstaande situaties zeer onwenselijk en zelfs verwerpelijk zijn? Zo neen, waarom niet?
  2. De provincie is sinds de decentralisatie de overheidslaag die grotendeels verantwoordelijk is voor natuur en aanverwante zaken. Deelt u de mening van de PVV dat de provincie hierdoor ook een belangrijke taak heeft op het gebied van handhaving? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke terreinen en manieren?
  3. Welke actie(s) onderneemt de provincie op dit moment om bovenstaande situaties te voorkomen? Wat is het resultaat hiervan? Ziet u aanleiding om deze acties aan te passen en eventueel te intensiveren?
  4. Welk budget heeft de provincie momenteel op dit terrein? Is dit toerreikend? Waarom wel/niet?
  5. Voert u dergelijk beleid uit in samenwerking met gemeenten en terreinbeherende organisaties? Zo ja, hoe kijkt u tegen deze samenwerking aan en is deze samenwerking toerreikend? Zo neen, waarom niet?

[1] http://www.ltonoord.nl/content/aanlijnen-van-honden-0

[2] http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2021142/reekalfje-doodgebeten-honden-aan-de-lijn.htm

1784 keer gelezen