dinsdag, 11 juni 2013 17:28

Beantwoording schriftelijke Statenvragen over Hardheidsclausules

Inleiding van de vragensteller
Hardheidsclausules zijn voor GS een instrument om op rechtmatige wijze te kunnen afwijken van de regels.

Vraag 1:

Beschikt GS over hardheidsclausules?

Antwoord:
Ja, het college van Gedeputeerde Staten beschikt over hardheidsclausules.

Vraag 2:
Kan GS een overzicht verstrekken van de hardheidsclausules?

Antwoord:
In de Provinciale Regelgeving (APR) zijn twee aanwijzingen opgenomen die gaan over de hardheidsclausule: aanwijzingen 95 en 96. Aanwijzing 95 geeft een algemene uitleg aan dit begrip en aanwijzing 96 is een modelbepaling. Uitgaande van deze aanwijzingen is artikel 15 van de 'Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland' een hardheidsclausule. In bijlage 1 vindt u deze hardheidsclausule. Daarnaast is in bijlage 1 een aantal artikelen opgenomen die de mogelijkheid regelen om rechtmatig af te wijken van bestaande regels, maar feitelijk geen hardheidsclausule zijn.

Vraag 3:
Zijn de hardheidsclausules toegepast? Zo ja, kan GS een overzicht geven wanneer deze zijn toegepast?

Antwoord:
Er is geen overzicht van de toepassing van hardheidsclausules, hier wordt door de organisatie namelijk niet specifiek op geregistreerd. 

[Klik hier voor de bijlage]

Gedeputeerde Staten van Gelderland
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

2154 keer gelezen