donderdag, 30 mei 2013 13:27

Van megastal naar megaduct

Door: Daniël ter Haar, boerenzoon, vice-fractievoorzitter PVV Gelderland, woordvoerder landbouw & natuur

We kennen allemaal de beelden van tv, of uit de krant; spandoeken van actievoerders, burgers opgesloten in kooien als ludieke actie of het blokkeren van een toegangsweg. Allemaal voorbeelden van protesten tegen de zogenaamde ‘megastallen’.

Actiecomités spreken er schande van en vooral de boeren worden regelmatig weggezet als dierenbeulen en zouden slechts gemotiveerd zijn om een enorme winst op te strijken. Echter, niets is minder waar. De grootste slachtoffers zijn wat mij betreft juist de agrariërs. Zij zijn gevangen in de kluwen van de marktwerking en de schaalvergroting, waardoor zij één voor één voor de keuze komen te staan; doorgroeien en investeren of lijdzaam toekijken en uiteindelijk ten onder gaan.

 

Want laten we eerlijk zijn; iedere boer wil het beste voor zijn dieren. Iedere boer gunt zijn dieren een prachtige stal, het liefst in ruime hokken en als het kan; vrije uitgang naar buiten. Maar de realiteit anno 2013 is dat dit economisch gezien vaak totaal onrendabel is. Na decennia lang al te moeten snijden in uitgaven, zijn er inmiddels geen overbodige kosten meer. De kostenpost dierwelzijn komt daardoor steeds vaker naar voren als laatste bezuinigingsmogelijkheid. Als PVV kiezen we er daarom ook voor om te knokken voor een beter verdienmodel; meer financiële armslag naar de boeren en minder naar de retailers.

Als Gelders Statenlid, namens de PVV, heb ik tijdens de afgelopen statenvergadering gewezen op een andere negatieve ontwikkeling. Namelijk, zoals ik ze noem, de ‘megaducten’. En het gekke is; daar sta ik als roepende in een woestijn. Want voor vele honderden miljoenen legt het Rijk en de provincie Gelderland gigantische natuurgebieden aan die verbonden moeten worden middels ecoducten. Een soort viaducten, maar dan duurder, groener en bestemd voor voornamelijk edelherten en wilde zwijnen.

Natuurlijk gun ik die dieren het allerbeste en strijden wij ook voor een fatsoenlijk beleid voor deze wilde dieren. Maar deze ecoducten zorgen ervoor dat deze grote dieren oversteken van natuurgebieden naar prachtige en economisch belangrijke agrarische gebieden. Leuk voor de herten, want die vreten zich daar vol met voedselrijke landbouwgewassen. Maar voor de boeren een verschrikking, want zij verliezen een groot deel van de oogst en lopen risico’s op het gebied van diergezondheid.

Bovendien wordt de schade pas in de winter uitgekeerd. Tot die tijd geldt het motto van de overheid: “Onze dieren, uw zorg”. Namens de PVV pleit ik ervoor om o.a. het ecoduct bij Hulshorst per direct te sluiten, totdat er fatsoenlijke maatregelen zijn getroffen en financiële regelingen op orde zijn. Het is onacceptabel dat provinciale ambtenaren een ecoduct ontwerpen aan de tekentafel, waarna de agrariërs de lasten mogen ondervinden.

In Nederland stikt het van dit soort ‘megaducten’. Laten we daar mee stoppen. Ik reken erop dat het boerenverstand nog ergens in de politiek aanwezig is. Laten we niet, zoals de wilde zwijnen dat doen, onze kop in het zand steken.

1967 keer gelezen