woensdag, 29 mei 2013 16:47

Vervroegde afschot edelherten - Daniël ter Haar

Vz, dank u wel. Allereerst wil ik dhr. Van der Veer en zijn partij danken voor de agendering van dit belangrijke onderwerp in Provinciale Staten. Wat dat betreft, heeft dhr. Van der Veer alleen vandaag al meer gedaan aan communicatie dan de Gedeputeerde de afgelopen maand.

Want voorzitter, wat is er nu eigenlijk aan de hand? We kunnen in ieder geval constateren dat er volgens de richtlijnen teveel herten op de Veluwe lopen. Dat is op zich niets nieuws. Over het woordje teveel valt te discussiëren en de manier waarop dit bereikt moet worden al helemaal. Wat mij betreft gaan we dat in de commissie ook binnenkort uitgebreid doen. Het faunabeleid rammelt namelijk aan alle kanten.

Maar voorzitter, de reden dat wij dit agendaverzoek steunen is het feit dat er nu wel degelijk een verandering in het beleid is ontstaan. Namelijk het gebruik maken van de mogelijkheid om eerder te schieten. Niet pas na 1 augustus, maar al vanaf 1 mei. Een vervroeging van 3 maanden. Dat heeft echter grote gevolgen; deze periode is juist de belangrijkste rustperiode voor de edelherten, omdat de hindes op dit moment hoogdrachtig, dan wel lacterend zijn. Het schieten van deze dieren is wat de PVV betreft volstrekt onacceptabel. Zowel maatschappelijk gezien, als op het vlak van dierwelzijn en ethiek.

Of zoals PvdA staatssecretaris Dijksma zei: “Waar zaken gebeuren die niet kunnen, zoals het afschieten van drachtige herten, dan hebben we een probleem. En dat weet de Gedeputeerde zelf ook”.

Vz, dat is heldere taal. Bijna PvdA-onwaardig. Ik wil van de Gedeputeerde weten of hij ervoor kan instaan dat er geen drachtige en lacterende hindes worden afgeschoten. Want hoe kan een jager in deze jachtperiode zien of een hinde honderden meters verderop in het lange gras een kalf heeft liggen? Juist, dat kan niet.

Daarnaast gaf Dijksma ook aan dat ze bijna wekelijks een gesprek had met van Dijk, waarover precies is mij niet bekend, maar ik weet wel waar het de volgende keer over zal gaan. Namelijk over de aangenomen motie in de Tweede Kamer waarin de Kamer het afschieten afkeurt en de Staatssecretaris verzoekt dit met dhr. Van Dijk te bespreken. Voorzitter, wat gaat de Gedeputeerde dan zeggen?

Vz, over Gedeputeerde van Dijk las ik dat hij zelf aangeeft dat één van zijn specialismen het thema ‘ethiek’ betreft. Voorzitter, graag hoor ik van de expert hoe ethisch verantwoord het schieten van drachtige en lacterende, dan wel de kans hierop, met alle maatschappelijke onrust tot gevolg eigenlijk is.

Vz, ik wil ook graag een toelichting van de Gedeputeerde over wat volgens hem de relatie tussen dit onderwerp en ecoduct Hulshorst is. In hoeverre is er een verband tussen het vervroegde afschieten en de opening van dit ecoduct?

Het ecoduct is sowieso al een hoofdpijndossier in Gelderland, gezien alle commotie. Vz, tevens blijkt dat afspraken met o.a. agrariërs en tuinders in die omgeving niet ten gehele worden nageleefd. Dat valt op te maken aan het aantal overstekende herten. Bovendien blijkt inmiddels de verwachting van de Gedeputeerde onjuist te zijn geweest. Iets waar de PVV al in het begin voor gewaarschuwd heeft. Wat de PVV betreft gaat ecoduct Hulshorst per direct dicht, totdat duidelijke informatie is verschaft over de financiële situatie van de vergoedingsregelingen, het aantal overstekende herten en de hoogte van de ontstane landbouwschade.

Vz, het is ook goed om te zien dat ook natuurbeschermingsorganisaties en leden hiervan mijn pleidooi ondersteunen. Ecoduct Hulshorst is op dit moment namelijk een ramp voor de boeren, maar ook voor de jagers en de herten zelf. Eigenlijk voor iedereen dus. Daarom dien ik namens de PVV de volgende motie:

Verzoeken GS;

  • Ecoduct Hulshorst per direct te sluiten
  • De ontstane situatie, met betrekking tot het aantal overstekende herten, financiële regelingen en het faunabeleid in kaart te brengen en te bespreken met de commissie Landelijk Gebied, Cultuur en Jeugdzorg.

En gaan over tot de orde van de dag.

Vz, de Gedeputeerde is op zijn zachtst gezegd karig geweest met het geven van informatie. Ik hoop dat hij dat in zijn termijn nu wel gaat doen.

Dank u wel.

1904 keer gelezen