donderdag, 20 december 2012 23:08

Zaltbommel

Voorzitter,

Zoals de PVV ook al in de commissie aangegeven heeft, zullen wij dit voorstel steunen. Toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om te benadrukken waarom de PVV dit voorstel steunt.

 

Van “waardevol open gebied” naar “waardevolle aanpassing” want dat is precies wat dit betekend voor de gemeente Zaltbommel, haar inwoners, toekomstige inwoners en bestaande/ nieuwe sporters. Daar waar de woningmarkt stagneert onderneemt  de gemeente Zaltbommel stappen om een aantrekkelijk woon en leefklimaat te creëren. Goed voor de inwoners, goed voor de sporters en goed voor de werkgelegenheid. Zeker vandaag de dag nu het zo slecht gaat in de bouw. Kortom; de PVV ziet heel veel win-win, nogmaals een waardevolle aanpassing, letterlijk en figuurlijk.

In de commissie zijn er ook zorgen geuit. Wat nou als de gemeente Zaltbommel geen sportcomplex gaat bouwen, maar er woningen komen te staan?!  Voorzitter, dat is niet meer aan ons. De gemeente vraagt ons een aanpassing in beleid voor een sportcomplex. Wij moeten als provincie vertrouwen kunnen hebben en nog belangrijker kunnen geven aan onze gemeenten. Dat is wat wij als PVV willen doen en daarom zullen wij dit stuk steunen.

Rest mij alleen nog vanaf deze plaats de gemeente Zaltbommel een sportieve en voorspoedige bouw toe te wensen.

3704 keer gelezen