vrijdag, 09 november 2012 00:00

Noordelijke rondweg Lochem

Voorzitter,

17 jaar na het vastgestelde tracé vraagt GS ons nu om een nieuwe MER-procedure op te starten. Voordat dat is afgerond zijn we minimaal 5 jaar verder, bezwaarprocedures niet meegerekend.

Wij snappen dat het Rijk een oplossing voor de roeken heeft geblokkeerd. We zullen er dus omheen moeten, linksom danwel rechtsom. Wij zien daarvoor verschillende mogelijkheden.

Een opwaardering van de Hanzeweg is mogelijk, een nieuwe weg ten noorden van de roekenkolonie. Kan maar zo zijn dat de roeken dan vertrekken door geluidsoverlast. Ben je gelijk van het roekenprobleem af.

Met de huidige MER procedure kunnen deze alternatieven uitstekend onderzocht worden.

Wij stellen GS dan ook voor om het 2e scenario aan te houden. Wij steunen derhalve niet het verzoek tot het ter beschikking stellen van een krediet à € 800k.

Wat wij ook niet zullen steunen is de 1% Kunstregeling. Zoals GS al heeft aangegeven is er geen landelijke richtlijn hiervoor (dus geen Kunst bij de A15), waarom daar dan wel aan vasthouden bij een provinciale rondweg. Dus geen verwrongen staalconstructie zoals op de provinciale weg tussen Lochem en Borculo. Geen 5 meter hoog spuuglelijk kunstwerk zoals midden in het centrum van Doetinchem.

Ik zou zeggen, zet een boom neer. De roeken zullen er blij mee zijn.

Dank u wel.

3264 keer gelezen