vrijdag, 09 november 2012 00:00

Meerjarenbegroting 2013-2016 fonds nazorg stortplaatsen Gelderland

Voorzitter,

De groei van het fonds nazorg stortplaatsen wordt veroorzaakt door beleggingsrendementen en belastingheffingen. De drijvers of exploitanten van deze stortplaatsen zijn geen filantropische instellingen, die berekenen uw belastingheffingen echt wel door aan de burger.

GS geeft op meerdere plaatsen in dit voorstel aan dat de verwachte kosten voor de nazorg stortplaatsen € 50 miljoen is. De verwachte beleggingsrendementen zijn meer dan voldoende dekking voor de kosten die de nazorg voor de stortplaatsen meebrengt. Een belastingheffing is daarom overbodig en zorgt voor onnodige verhogingen van de lasten voor burger en bedrijfsleven. Het lijkt eerder op de vorming van een algemene reserve dan dat de provincie serieus bezig is met risico-afdekking van stortplaatsen over 75 jaar.

Wij willen dan ook een motie indien met dictum “verzoeken GS met ingang van 2013 geen belastingheffingen meer op te leggen aan de drijvers van de stortplaatsen en baggerspeciedepots”.

Dank u wel.

2557 keer gelezen