vrijdag, 09 november 2012 00:00

A15 Beschikbaarstelling middelen

Voorzitter ;

Voor de inpassing van de A15 aan de noordkant van de Rijn hebben wij een prima alternatief aangeboden voor de geluidsoverlast. Een talud met geluidsschermen, net zoals langs de A12 bij Ede was een goedkope en werkbare oplossing. Desondanks koos een meerderheid toch voor de half verdiepte ligging. Nu komt GS met een totaal verdiepte ligging, waarvan de meerkosten worden geraamd op € 40 tot € 80 miljoen. Een deel van deze meerkosten moet betaald worden uit de € 55 miljoen die gereserveerd was voor inpassing. Hoeveel ? Hoe groot is het deel van deze € 55 miljoen die gebruikt gaat worden voor de geheel verdiepte ligging ? Dat heeft namelijk nogal consequenties voor de rest van de inpassingsplannen. Graag een reactie hierover van GS.

 

 

Afhankelijk van uw antwoord vragen wij ons af of de inpassingen bij Boerenhoek, Groessen, park Lingezegen, de extra aansluiting bij Zevenaar Oost en de calamiteitenaansluiting op de A15 bij Angeren gewoon onderdeel blijven van het plan. Daar is die € 55 miljoen namelijk voor bedoeld. Wij zouden graag willen weten welke onderdelen de eerste voorkeur hebben van GS om te schrappen indien bezuinigen als gevolg van de geheel verdiepte ligging noodzakelijk zijn. reactie

Ook zouden wij graag een indicatie willen van het toltarief dat gaat gelden voor de doortrekking. Wij hebben daar meerdere keren om gevraagd, maar wij krijgen het gevoel dat GS nog geen begin van een idee , aan welke bedragen gedacht moet worden. We nemen aan dat GS een inschatting heeft gemaakt van het aantal auto’s dat gebruik gaat maken van dit nieuwe stuk snelweg. Een rekensommetje is dan toch snel gemaakt. Graag een reactie van GS.

Stamkapitaal van de NUON-gelden aanwenden in plaats van tolgelden, geeft lastenverlichting voor de burger. Wij hebben dit punt al eerder voorgelegd, maar kennelijk willen de overige fracties er niet aan. Wij geven echter nogmaals in overweging.

Tot slot steunen wij uiteraard wel de beschikbaarstelling van de middelen. De doortrekking van de A15 is van wezenlijk belang voor de totale doorstroming op de Gelderse snelwegen.

Dank u wel

2989 keer gelezen