Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 26 september 2012 00:00

Verhoogde doelstelling windenergie

Voorzitter,

Wij zijn bijzonder verheugd dat Gedeputeerde Staten onze uitgangspunten onderstreept waar het gaat om windenergie. Wij hebben altijd al gezegd dat windmolens niet draaien op wind, maar op subsidie. Fijn, dat Gedeputeerde Staten dat zo roerend met ons eens is. Zonder Rijksmiddelen uit de SDE+ regeling is er immers geen verhoogde doelstelling.

Wij hebben in de commissievergadering al aangegeven dat een uitbreiding van alternatieve energie, een verhoogde doelstelling windenergie kan compenseren. Met andere woorden, hoe meer asbestdaken vervangen worden voor daken met zonnepanelen – hoe minder windmolens.

Al in 2011 werd door AVR de verbrandingsoven in Duiven aangegeven dat ze, ik citeer: 'makkelijk 35.000 huishoudens konden voorzien van warmte'. Heeft u dit aanbod van AVR aangenomen en bent u in gesprek daarover ? Wij willen hier graag in het bijzonder wijzen op de industrie die een positieve rol kan spelen. De papierfabrieken Seppi en Parenco hebben al aangegeven, geïnteresseerd te zijn in deelname in het warmtenet. In Eerbeek staan nog veel meer papierfabrieken, met heel veel warmteproductie. Hoe meer warmtenet – hoe minder windmolens. Graag een update over deze mogelijkheden.

Ook heeft u aangegeven dat u contact houdt met gemeenten, inzake draagvlak, locaties etc.

Dat draagvlak is echter sterk vertekend. De gemeente Buren heeft een juridisch conflict met de NUON aangaande leges voor het plaatsen van windmolens. Hoe meer leges een gemeente kan vangen, hoe meer draagvlak ...bij B&W. Het zou u echter moeten gaan om draagvlak bij de burger. Een enquête of referendum is dan een beter middel om draagvlak te toetsen, dan een gezellige middag aan een vergadertafel met wethouders met euro-tekens in de ogen.

Wij zouden ook graag van u weten of de afloop van de juridische strijd tussen Buren en NUON, bepalend is voor het verdere verloop van de verhoogde doelstelling windenergie.

De SDE+ subsidie is geen aanschafsubsidie, maar een subsidie op terug geleverde elektriciteit. Aangezien windenergie een onbetrouwbare energiebron is kan het voorkomen dat de SDE+ subsidie lager gaat uitvallen met alle financiële en bedrijfseconomische gevolgen van dien. Kan GS dit bevestigen?

In een onderzoek in opdracht van het Rijk in 2008, is onderzocht dat windparken stil kwamen te liggen omdat de SDE+ te laag was. Kunt u toezeggen dat er geen windparken worden aangelegd, die vervolgens niet worden gebruikt agv. wegvallen SDE+ subsidies.

Tot slot, voorzitter. Gisteren las ik een artikel op het weblog 'De Dagelijkse Standaard'. Daarin stond dat Duitsland als uitstekend voorbeeld kan dienen, hoe fout het kan gaan met windenergie. Daarin werd gerefereerd aan het artikel in de Engelse Telegraph 'German Wind power chaos should be a warning to everyone'. The capaciteit en werkelijke output verschillen zijn zo groot, dat Duitsland al een aantal keren op de rand van massale stroomuitval stond. Er is ook gebrek aan fossiele reservecapaciteit die fluctuaties in windenergie kunnen opvangen. Duitsland laat zien hoe het niet moet met windenergie. Wij hopen dat GS dit ter harte neemt door niet dezelfde fouten te maken.

Ik dank u voor uw aandacht.

3184 keer gelezen