Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 26 september 2012 00:00

Problematiek Beuningse Plas

Voorzitter,

De gemeente Beuningen heeft in het verleden op vrijwillige basis een deel van de landelijke taak op zich genomen betreffende de beton- en metselzandwinning. Dit in samenwerking met de provincie. Het betreft 3 locaties te weten, de Beuningse plas, locatie H1 en de Voorhaven.

De ontzanding van de locatie H1 en de Voorhaven is onderhands gegund aan de firma Nederzand B.V. Deze firma heeft de gronden aangekocht, ontzand en maakt vervolgens de grond bouwrijp. Zij doet dit voortvarend, met winst.

Voor het ontzanden van de Beuningse Plas heeft de provincie de vergunning verstrekt aan de gemeente Beuningen. De gemeente heeft vervolgens de gronden aangekocht en het ontzanden Europees aanbesteed. Het beste bod bedroeg 13 miljoen, maar de kosten waren inmiddels opgelopen tot 33 miljoen. Kortom het ondernemerschap van de gemeente was niet bepaald succesvol.

De provincie heeft dit probleem aan zien komen en heeft tijdig de gemeente Beuningen gewezen op de veranderde markt omstandigheden en heeft uitvoerig overleg gehad met o.a. de burgemeester Zijlman. Echter gaf B en W aan dat zij toch wilden proberen om de te behalen winsten naar zich toe te halen. Gedeputeerde Staten wilde niet in dit traject mee gaan, i.v.m. de risico´s. Gemeente Beuningen heeft de zandwinning willens en wetens door gezet en de goede raad van de provincie ter zijde geschoven. Gedeputeerde Staten heeft vervolgens eenzijdig onder deel c uit de financiële paragraaf laten schrappen.

Onderdeel c behelst dat indien de ontzanding niet plaats zal vinden de gemaakte voorbereidingskosten in rekening gebracht kunnen worden bij de provincie.

Gezien de historie bevreemdt het de PVV fractie dat Gedeputeerde Staten nu voorstelt om 2,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de gemaakt voorbereidingskosten. Gedeputeerde Staten is van mening dat de provincie dit verplicht is door het gesloten convenant in 2001 tussen de gemeente Beuningen en de provincie.

In het convenant staat in de financiële paragraaf onderdeel b dat de kosten inclusief de voorbereidingskosten in rekening gebracht worden bij de zandwinningbedrijven. Aangezien de zandwinning is doorgegaan is dat het geval.

In het convenant staat ook dat het voorschot van 950.000 gulden dat de provincie heeft uitbetaald aan de gemeente in 2001 ook door de zandwinning bedrijven dient te worden betaald. Plus de rente. Vraag aan Gedeputeerde Staten is dan ook, is dat bedrag terug betaald?

Ik dank u voor uw aandacht.

3703 keer gelezen