Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Voorjaarsnota

Voorzitter,

Wij moeten ontwaken uit de droom, waarin wij ons rijk waanden. Ons vermogen, hoofdzakelijk ontstaan uit de opbrengsten van de Nuon, is binnenkort met de muziek mee. En niet met het Gelders orkest!

Vanaf 2013 moet het vermogen verplicht gestald worden bij de overheid middels het schatkist bankieren. Dit geld zijn wij dan gewoon kwijt. Het stamkapitaal wordt gekooid. Wat is er aan de hand? D.m.v. wet Hof mag de provincie niet meer uitgeven dan wat er binnenkomt aan inkomstenen plus 3%. Dat houdt in dat de begroting zal terug vallen tot maximaal een 0,5 miljard. De extra 3% bedraagt dan maximaal 15 miljoen. De provincie mag dan jaarlijks 15 miljoen uit het stamkapitaal halen. Stel dat wij op 1 januari 2013 nog 4 miljard hebben, dan doen wij er 266 jaar over voordat het stamkapitaal geconsumeerd is. M.a.w. het vermogen ligt buiten ons bereik. Moeten wij dan nu maar alles als een dolle hond uit gaan geven? Nee, want links om of rechtsom de schulden zullen toch betaald moeten worden. Hoe meer de overheid uitgeeft, hoe meer er bij de burger gehaald wordt. Mijn vraag aan Gedeputeerde Staten is: in hoeverre anticipeert u op het gegeven dat de provinciale begroting in 2013 gedwongen gehalveerd wordt? Heeft Gedeputeerde Staten plannen klaar liggen om eventuele grotere bezuinigingsoperaties op te kunnen vangen, zo ja welke? Graag een reactie van Gedeputeerde Staten.

De kans is groot dat Gedeputeerde Staten, ook na 1 januari 2013, het provinciale uitgave patroon op peil wil houden, met als gevolg dat de inkomsten moeten groeien. M.a.w. lasten verzwaring voor de burgers. Of men moet gaan snijden in het eigen vlees? Maar terwijl de rijksambtenaren op de nullijn zitten, krijgen de provinciale ambtenaren een loonsverhoging. (cao 1,4%?). Waarom niet solidair met de rijkscollega's? Graag een reactie van Gedeputeerde Staten. En dan de dienstauto's. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de compensatie fiscale bijtelling. Er is een sluitende rittenadministratie, die gekoppeld kan worden met de agenda's van de gedeputeerden. Met een beetje goede wil levert dit zo een besparing op van 110.000 euro per jaar. In april heeft Gedeputeerde Staten aangegeven met een nieuw voorstel te komen betreffende de verduidelijking fiscale bijtelling. Wanneer kan PS dit voorstel verwachten?

De PVV fractie is tegen lastenverzwaring. De PVV fractie was ook verheugd met de mededeling van de VVD, dat zij wil afzien van een verhoging van de opcenten (2,2%). Hiervoor heeft de PVV fractie al eerder, namelijk op 9 november 2011, een motie (Motie 60) ingediend, die helaas alleen door de SGP gesteund werd. Maar ik heb begrepen, met het zicht op de verkiezingen dat de steun nu breder wordt.

Mobiliteit is belangrijk, ook voor de economische bedrijvigheid. De provincie dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de bedrijven. Dat is beter dan het subsidiëren van bedrijven die miljoenen winst maken. Alleen bij goede bereikbaarheid willen bedrijven zich vestigen in Gelderland. De provincie kan zich helemaal suf subsidiëren, maar als een bedrijf niet goed bereikbaar is, zal het wegkwijnen. De PVV fractie staat vierkant achter het doortrekken van de A15, maar dan ook zonder tolheffing. Waarom tol heffen als wij nu nog het gat van 283 miljoen kunnen dichten vanuit het stamkapitaal. Ik zou zeggen: geef de burger wat terug van hun belastinggeld! Hier voor zal ik een motie indienen.

Net als de SGP is de PVV van mening dat de opcenten ingezet dienen te worden voor mobiliteit en niet voor andere zaken, zoals natuur. Natuur is prachtig en wat wij hebben, moeten wij netjes beheren. Als wij de EHS verkleinen gaan er meer beheerkosten naar het rijk. Maar dit college gaat juist meer EHS aanleggen dan dat er verplicht is. Ook zijn de uiteindelijke kosten niet goed vast te stellen wat grote risico's met zich meebrengt, waarvoor geen reservering is gemaakt. En vergeet u niet dat het stamkapitaal gekooid wordt. De EHS lasten zullen een molensteen worden om de provinciale nek.

Om draagkracht te ontwikkelen voor het provinciaal natuurbeleid voor de achterban van de Gelderse milieufederatie blijft de provincie structureel subsidie verstrekken van maximaal 218.000 euro aan deze belangenvereniging. Dit behoort niet onder een kerntaak en de PVV fractie vraagt Gedeputeerde Staten dan ook om per 1 januari 2013 deze subsidie geheel te stoppen.

Ook moeten wij van de automatische indexering van baten en lasten van af. Indexering werkt alleen bij economische groei en voorlopig is de rek er uit. Door inflatie moeten wij steeds harder moeten werken. Telkens als er meer "geld" in omloop wordt gebracht, moet er meer verdiend worden, als wij niet willen verarmen. Dan is er ook nog het fabeltje dat een economie moet groeien om gezond te zijn. Eeuwige economische groei is niet mogelijk op een eindige aarde. De PVV is een groot voorstander van het schrappen van de automatische indexering op subsidies.

En dan de startersleningen. Startersleningen worden verstrekt als nieuwkomers op de woningmarkt de financiering niet rond krijgen bij de bank. De bank berekent, bij het verstrekken van een lening of het verantwoord is om het verzoek van de starter te honoreren. Het moet dan niet zo zijn, dat als de bank heeft geconstateerd dat de starter niet voldoet aan de eisen, de provincie dan toch maar een deel van de lening gaat verstrekken. Je lost een crisis niet op met dat wat het heeft veroorzaakt.

Dit college blijft een verstandshuwelijk tussen liberalen en socialen. Want aan de ene kant gaan ze terug naar de kerntaken, maar aan de andere kant blijven we miljoenen stoppen in o.a. mode. Kan de gedeputeerde uitleggen waarom Gedeputeerde Staten zoveel mogelijk terug wil naar de kerntaken, maar toch tot en met 2015 3 miljoen euro reserveert voor mode en vormgeving? Wat geen provinciale kerntaak is. Ook gaat er nog veel te veel geld gaat naar allerlei sociale projecten in o.a. de achterstandswijken. Onderzoek toont aan dat al deze goed bedoelde projecten niets toevoegen. Stoppen dus hier mee en gewoon de wet handhaven.

Voorzitter, ik rond af. Bij een toekomstige halvering van de begroting, kunnen wij het nog prima redden, mits wij terug gaan naar de kerntaken. Alleen op die manier kunnen de lasten gelijk blijven en misschien nog wel verlaagd worden. Iedere euro kan maar éénmaal worden uitgegeven en dat doet de Gelderse burger het liefst zelf.

Ik dank u voor uw aandacht.

3185 keer gelezen