woensdag, 24 mei 2017 11:44

Gelderse Corridor PS 2017-258

Voorzitter: Tijdens de commissievergadering is er uitgebreid over gesproken en vandaag doen wij het nog eens dunnetjes over. Dunnetjes is trouwens ook de uitvoeringsstrategie van de Gelderse Corridor.
Voorzitter: Het college wil samen met partners vier doelen uitwerken. Maar onder de voorgestelde doelen ligt helaas nog geen financiële onderlegger.

De gedeputeerde gaf aan dat er cijfers worden genoemd. Inderdaad, de 200 miljoen die het Rijk beschikbaar wil stellen voor de Goederencorridor Oost. Maar wel onder voorwaarden van cofinanciering. Weliswaar pas vanaf 2028 maar toch, de vormgeving van het programma moet dit jaar worden aangeleverd. Ook hierin moeten stappen worden gemaakt. Wij zijn benieuwd welk bedrag de provincie hiervoor opzij zet of dat zij nu al op zoek moet met mede financierders? Graag een reactie.

Maar ook de plannen voor de railterminal zijn groots, want die heb je niet voor tientallen miljoenen euro’s. Ook hier hangt een prijskaartje aan.
In de midterm review is 35 miljoen gereserveerd voor deze terminal. Is dit bedrag voldoende?

Ingrijpende veranderingen voor de mensen die daar wonen. Mensen die gehoord worden, mensen die deelnemen in projectgroepen die zelf keuzes maken. Maar zijn dat keuzes die de voorkeur hebben van de provincie? Is het immers niet zo dat de omwonenden kiezen voor de mogelijkheden die horen bij ontsluitingsvariant 3A (kosten 32 miljoen) of 3B (kosten 37 miljoen)? De mogelijkheid bestaat dan nog, om afslag 38 (het verschil tussen A en B) eventueel ook uit te voeren.
Maar wanneer de provincie kiest voor variant 1A of 1B (door de achtertuinen van Reeth) zal dat nooit meer gaan gebeuren.
Neemt u de varianten die de voorkeur hebben van de omwonenden serieus?
Ik vraag dit omdat u in de uitvoeringsstrategie aangeeft ruimhartig te willen compenseren. De vraag is wat ruimhartig is in deze. Als je een A15, spoor en windmolens in je achtertuin krijgt gepropt? Graag uw reactie?
Want hebben wij de laatste tijd al niet te vaak gehoord, dat omwonenden en betrokkenen zich beslist niet gehoord voelen door de provincie? (Bijvanck, Rheden, bomen Veluwe etc).

De uitvoeringsstrategie staat vol van mooie ambities die mogelijk veel werkgelegenheid kunnen opleveren. Zo ook het laanbomengebouw (tree centre) Opheusden. In Maart 2016 kregen wij hier voor het eerst iets over te horen. Toen is er 1,1 miljoen aan de staten gevraagd, maar de business case was te mager. De gedeputeerde een extern bureau opdracht gegeven een en ander nog eens te bekijken en zie hier, een concreet plan waar nu aan de staten 500.000 duizend euro voor wordt gevraagd. De PVV ziet graag concrete plannen terug in de gebiedsopgaven.

Voorzitter ik sluit af:

Het is jammer dat wij over het laanbomengebouw niet apart kunnen stemmen, dan was de PVV akkoord gegaan. Nu is het een onderdeel van een groter besluit, een besluit wat nog verdere uitwerking behoeft en waar een kerngroep van veel externen de dienst dreigt uit te gaan maken. Grote kans ook dat gemeenteraden aan de zijlijn zouden kunnen komen te staan. Echter dit lot is niet alleen voorbehouden aan gemeenteraden, ook de Staten komen waarschijnlijk buitenspel te staan. Alleen ja kunnen zeggen is geen keuze. De PVV vindt dat dit echt anders aangepakt moet worden.

1443 keer gelezen