donderdag, 28 september 2017 17:24

Najaarsnota

vrz,

tijdens de commissie behandeling leek de Najaarsnota wel een ongewenst kindje in de steek gelaten door twee coalitie partijen.
D66 wilde de Najaarsnota samenvoegen met de slotwijziging en de VVD wilde de nota zelfs schrappen.
Vooral het voorgestelde schrappen van de VVD is opvallend, daar de VVD er altijd prat op gaat de de financien in het oog te willen houden. Wordt de vvd fractie wat futloos en geeft zij gewoon maar een klakkeloos akkoord?

Dan de SGP. Zij zag de Najaarsnota niet zo zeer als een ongewenst kindje, maar wilde er juist meer. De SGP wilde graag de diverse wijzigingen het liefst in aparte stukken, zodat er beter gestemd kan worden in haar partijlijn.
Een begrijpelijke overweging. Maar stop met dromen, het college stopt met opzet verschillende wijzigingen in één stuk zodat de wat gevoeligere onderwerpen, makkelijk mee glippen.
Maar vrz, de PVV fractie heeft wel een tip voor de SGP: zij kan ook gewoon tegen het hele stuk stemmen.

Vrz, de PVV fractie waardeert het verstrekken en het bespreken van de Najaarsnota.
Dat belet ons natuurlijk niet om deze kritisch te bestuderen.
En zo als gewoonlijk staan er een paar opvallende zaken in.

Vrz, verwacht wordt dat wij een zepert krijgen van €12,5 miljoen doordat 50% van de garantiestelling MKB krediet faciliteit Gelderland weg is. (in 2009 €25miljoen garantie stelling)
Na dit debacle schroomt het college niet om weer een extra garantiestelling te geven aan Qredits in de vorm van een verhoging van een borgstelling tot maximaal €6,5 miljoen.
Daar waar de reguliere banken weg blijven, springt het college vrolijk in het gat.
Qredits is namelijk een stichting die tegen een hoge rente zakelijke leningen verstrekt met een hoog risico.
Starters die hun financiering niet of deels niet rond kunnen krijgen bij een reguliere bank, kunnen aankloppen bij deze stichting. Qredits zet graag deze startersleningen uit, daar de in rekening te brengen rente hoog is en het risico laag omdat de provincie, of te wel de belasting betaler, garant staat voor 70% van het uitgeleende bedrag. Mijn vraag aan het college is dan ook: wat krijgt de provincie hier voor terug?

Daarnaast vinden de reguliere banken, die financieel partner zijn van Qredits, het allemaal wel prima, want zij kunnen hun gratis gekregen geld van de Europese Centrale Bank doorschuiven naar Qredits tegen een leuk renterarief (3%).

Dan rest ook nog de vraag, is hier sprake van stapel financiering?
De algemeen directeur van Qredits Elwin Groeneveld legt dit fenomeen uit.
Als een bank een lening verstrekt en er zijn onvoldoende zekerheden, dan kan het ongedekte deel gefinancieerd worden door een andere instantie, bijvoorbeeld een kredietmaatschappij zoals Qredits.
Dus, vrz, de vraag aan het college: staat de provincie ook voor leningen garant waarbij sprake is van stapelfinanciering?

Vrz, dan het VN klimaat instituut. In de pers hebben wij kunnen lezen dat deze klimaatdwazen naar Groningen en Rotterdam gaan. Dat is mooi, want dan hoeft Gelderland in ieder geval geen miljoenen op te hoesten om deze hen te huisvesten.
Echter blijft het broekzak, vestzak, want het is toch die Nederlandse belastingbetaler die moet bloeden voor deze klimaathysterie.

Vrz, doordat de akkers zo heerlijk vernat worden, niet door de klimaatverandering, maar gewoon door het waterschap, strijken grote hoeveelheiden ganzen neer, die vervolgens de hele boel kaal vreten. Het drijft menigeen tot wanhoop.
De diverse methoden om de ganzen te bestrijden stuit vaak op weerstand.
Eén van de vriendelijkste methode is het eieren schudden. Echter is dat, met het groeiende aantal ganzen een hels karwei. Maar vele handen maken licht werk. De PVV stelt dan ook voor om een Gelderse eierschudden dag te houden. Als wij een oproep doen in de provincie om eens goed de handen uit de mouwen te schudden, zouden wij een heel eind moeten kunnen komen.

Daarom dien ik namens de PVV de volgende motie in met het verzoek aan het college om een Gelderse eierschuddag te organiseren.

Vrz, via de eieren kom ik bij de kippen. Er is iets vreemd aan de hand met subsidie aanvraag van het Kippen Kennis Centrum, chique genoemd het Poultry Expertise Center.

Per abuis zou de verkeerde ontvanger zijn genoemd. De ontvanger zou gewijzigd moeten worden in Aeres. Vrz, ik vind het een beetje vreemd. Mijn vraag is dan ook aan het college: wat staat er op de oorspronkelijke subsidie aanvraag en de oorspronkelijke subsidieverstrekking? De behandelend ambtenaar zet toch niet zo maar een andere naam in de besluiten? En,vrz, hoe kan Aeres al gestart zijn met de uitvoerende activiteiten als de Staten nog geen akkoord hebben gegeven? Wie heeft daar fiat voor gegeven? Graag een reactie van het college.

1598 keer gelezen