woensdag, 28 september 2016 14:00

Gelderse leefbaarheid

of te wel het wegspoelen van 12 miljoen door het multikul putje."

Door Marjolein Faber 28-9-2016

Vrz,

het college gelooft nog steeds in een maakbare samenleving. Zij legt dan ook schaamteloos een prietpraat stuk voor aan de staten, dat bol staat van multikul jargon.

Doelen zijn vaag en gebaseerd op intenties en appreciaties, waardoor de resultaten amper en op verschillende wijze geïnterpreteerd kunnen worden. En dit terwijl er in de staten juist een discussie gaande is over concrete doelen en resultaten. Helaas overheerst de emotie en wordt er niet geacteerd op feiten.

Het enige wat rationeel is zijn de miljoenen die hiermee gemoeid zijn. Maar voor menigeen zijn dit slechts cijfers op papier. Dit blijkt wel uit het gemak waar mee zeker de coalitie partijen weer gaan instemmen met deze multi knuffelkolder.

Vrz, waarom wordt er niet meer besteed aan leefbaarheid voor bijvoorbeeld onze ouderen? Ouderen zitten te verpieteren achter de geraniums. En in de verpleeghuizen is het helemaal huilen met de pet op.

I.t.t. gedetineerden hebben de ouderen geen recht meer op iedere dag een douche en een frisse neus in de buitenlucht . Dit met dank aan het PVDA . Het was immers het kamerlid Otwin van Dijk, die de verblijfsrechten uit de Wet Langdurige Zorg sloopte. (middels een amendement)

Otwin was dan ook, zo in het zicht van de verkiezingen, dol gelukkig met zijn benoeming tot burgemeester van Oude IJsselstreek. Ja, voor wat hoort wat. Zou de PVDA weer met de verkiezingsleus "Het moet eerlijker in Nederland" ten strijde trekken? En voor wie wil de PVDA het dan eerlijker? Niet voor onze ouderen, die worden in feite afgeschreven, vast gebonden, gedrogeerd en afgedankt. Ronduit schandalig.

Men helpt liever mensen van ver. Het werkt namelijk status verhogend binnen de linkse kliek, als degene waar u een offer voor brengt verder van u afstaat.

Vrz, waar voorheen de VVD (fractie vrz Veldman) in Nijmegen nog kritische vragen stelde aan de Groen Linkse wethouder (Tas) over de Stichting Ar Rayaan, zal de provinciale VVD vrolijk instemmen met dit stuk, met als gevolg dat Ar Rayaan via de achterdeur weer rijkelijk wordt voorzien van aflaat.

Want vrz, het volgende is er aan de hand:

de Stichting Ar Rayaan, is een stichting die vooral zieltjes probeert te winnen voor allah en de belangen behartigt voor de islamitische onderworpenen. In het verleden had Ar Rayaan een samenwerkingsverband met Spectrum Elan, maar is nu partner van Zorgbelang Gelderland, die ruim 2,5 miljoen subsidie gaat vangen.

Waarom deze wisseling heeft plaats gevonden is niet helemaal duidelijk. Opvallend is wel dat informatie over deze samenwerking, die eerder te vinden was op het internet, verwijderd is.

Het een en ander kan samenhangen met het negatieve nieuws in 2010 over Ar Rayaan.

Zij verspreidde via haar website zeer extremistische uitlatingen. De uitlatingen waren anti westers, anti joods en anti christelijk. De stichting riep ook op om niet deel te nemen aan verschillende Nederlandse feestdagen, waaronder het Sinterklaasfeest dat negatief werd beoordeeld. Verder hebben volgens Ar Rayaan vrouwen een ondergeschikte rol en moet polygamie toe gestaan worden. Voor de gemeente Nijmegen was het op dat moment geen reden om de subsidie voor dat jaar in te trekken. Wel heeft de toenmalig burgemeester (Thom de Graaf) verzocht de extremistische teksten en antisemitische cartoons van de website te halen.

Deze teksten staan niet meer in de Nederlandse taal op de website, maar wat de Arabische teksten betekenen is niet bekend. Hoe zo integratie?

Naar aanleiding van de aanhoudende negatieve berichtgeving ziet de gemeente Nijmegen toch in dat een aantal activiteiten binnen Ar Rayaan niet integratie- en emancipatiebevorderend is en stopte dan ook met de jaarlijkse subsidieverstrekking en is niet alleen een illusie armer maar ook ruim 17 duizend euro.

Vrz, trekt Ar Rayaan zich hier iets van aan? Nee, hoor! Zij laat zich gewoon in met de salafistische sjeik El Mokadmi, een moslimbroeder. Samen zijn zij betrokken bij bekeerlingendagen in de AbiBakr moskee en islamitische conferenties die gehouden worden in de madrassa Al Islah te Lochem, waar El Mokadmi de scepter zwaait.

Een madrassa met een ondoorzichtige financiering, waar jonge kinderen in grote mate van afzondering leven, waar ze worden gehersenspoeld en worden opgeleid tot imam om toekomstige islamitische enclaves te bestieren.

Enclaves die zich als eerste vormen in probleem wijken, waar de moskee het middelpunt vormt. En waarvan uit het verderfelijke Westen nog verder ondermijnd kan worden.

Want straat voor straat, wijk voor wijk zal veroverd worden.

Vrz, Nijmegen heeft indertijd de subsidie aan Ar Rayaan vertrekt in het kader van "het bevorderen van integratie, emancipatie en participatie". Komt het u bekend voor? Het zijn zaken die ook dit college met dit voorstel beoogd.

Maar het kan toch niet zo zijn dat een stichting als Ar Rayaan via de achterdeur opnieuw wordt voorzien van financiële middelen, die worden ingezet tegen integratie, tegen emancipatie en tegen participatie.

Gaan wij nu mee betalen aan ondergraving van onze westerse samenleving?

Vrz, terwijl Ar Rayaan een voorstander is van polygamie, gaat er een ander projekt de gender gelijkheid aan de man brengen. Het HeforShe projekt. Dit is een VN initiatief ter promotie van gender gelijkheid.

De VN, een organisatie die zeer pro islam is. De islam die helemaal niets, maar dan ook niets heeft met gender gelijkheid. Dit VN initiatief is gericht op het nog meer domesticeren en africhten van de Westerse man. Deze moet nog meer schuld gevoel worden aangepraat terwijl niet-Westerse mannen gewoon mogen doorgaan met meppen, besnijden en het uithuwelijken van vrouwen. Want vrz, dat mag allemaal onder het mom van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. En dit allemaal onder het toeziend oog van de VN.

Vrz, dan is er ook nog het project Abraham/Ibrahim.

Hier in staat de samenwerking tussen christenen, joden en moslims centraal.

Maar als wij kijken in 1400 jaar islamitische geschiedenis, dan zien wij dat de islam nergens integreert. De islam wil slechts onderwerpen.

Vrz, niets samenwerking, maar bekering met het zwaard van de islam, tot de islam.

Vrz, nu wordt de dominantie van de islam al zichtbaar in bepaalde wijken in de vorm van straat terreur. Wij moeten niet denken dat wantoestanden zoals in Zaandam, Gelderland voorbij gaan. Ondanks de vele miljoenen die er via de sociale agenda weggespoeld zijn door het multikul putje is straat terreur springlevend in Gelderland. Zie nog recentelijk in Ede, waar de burgemeester zaken op zijn beloop laat en ook nog eens een ernstig zedenmisdrijf onder de pet houdt. Stoer hoor!

Dit om maar zo veel mogelijk de multiculturele samenleving te beschermen ten koste van autochtonen die worden weggetreiterd uit hun buurt (Epe, Zaltbommel).

Ramen worden ingegooid, auto's afgefikt (Ede Arnhem), vrouwen en meisjes lastig gevallen, ouderen beroofd. En dan wordt hen ook nog onomwonden verteld op te rotten, want deze buurt behoord toe aan ons. En ons zijn in deze onaangepaste niet-westerse allochtonen.

Voorzitter de wens van dictator Erdogan wordt tot op de letter nagestreefd, immers in zijn woorden; de moslims zijn onze soldaten en de moskeeën onze kazernes. Autochtonen die de mogelijkheden hebben om weg te trekken verlaten de wijk. En heb je die mogelijkheid niet, dan ben je verdoemd tot het lijdzaam ondergaan van terreur. Want de politie, mag en kan nauwelijks ingrijpen.

Vrz, ik rond af. Dit voorstel tracht te voorzien in symptoom bestrijding. En dan druk ik het nog zwak uit.

De mensen die echt snakken naar meer leefbaarheid worden gepasseerd en de werkelijke oorzaak van de meeste ellende wordt weggemoffeld, versluierd. De grootste veroorzaker van de problemen is de islam en het feit dat de islam zich niet laat integreren.

Paul Cliteur schreef al in 2004 in zijn boek "Tegen de decadentie" het volgende:

"Geloof en handelen zijn één in de islam, en geloof en staat zijn ook één in de islam".

Einde citaat.

Vrz, men slaat volledig de plank mis met het inzetten van de islam als middel om integratie in de westerse samenleving te bevorderen. Dus geen euro subsidie naar organisaties met een islamitische grondslag en organisaties die met dergelijke organisaties samenwerken. Het werkt gewoon niet.

Met dit voorstel wordt er gewoon 12 miljoen euro door het multikul putje weggespoeld.

De multiculturele samenleving is mislukt, het is een dood paard. En als je op een dood paard zit, kan je beter af stappen.

4148 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Windpark Bijvanck Begroting 2017 »