woensdag, 25 mei 2016 14:23

Jaarstukken 2015

Inbreng Marjolein Faber

Vrz,

Drie dagen kleurde de Giro Gelderland roze. Het verliep allemaal boven verwachtingen; het weer was prachtig, de media werkte goed mee, Tom Dumoulin in de roze trui en zelfs de Koning was van de partij. Gedeputeerde Markink voelde zich de koning te rijk, zijn Giro kon niet meer stuk!

Vrz,eerlijk is eerlijk qua beleving was het een groot succes. Hoe het economisch uitpakt is niet goed vast te stellen. En laten wij elkaar gewoon niet meer voor de gek houden en dat dan ook gewoon zo benoemen. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Vrz,
U weet de PVV houdt er van om te zeggen waar het op staat. Daarom is het iedere keer weer een bron van irritatie als het resultaat van het vorige jaar weer eens te rooskleurig wordt voorgesteld. Het jaar 2015 zou positief zijn afgesloten met 16 miljoen. Het klopt dat er 16 miljoen minder is uitgegeven dan begroot. Maar ondertussen is er wel 423 miljoen meer uitgegeven dan er binnenkomt, op totale lasten van 1,152 miljard.

Positief is wel dat er 317 miljoen naar de A15 en A1 gaat. Het doel is concreet en de burger én het bedrijfsleven heeft er profijt van.

Dat zet in ieder geval meer zoden aan de dijk dan allerlei wazige subsidies waarvan het resultaat niet te meten is en allerlei indicatoren voor moeten worden bedacht om het positief aan de man te brengen.

Een voorbeeld is cultureel ondernemerschap. Zelfs de Rekenkamer heeft aangegeven dat dit als zodanig niet bestaat. Het is een eufemistische term voor het weggeven van gratis geld dat nooit meer terugkomt. Dergelijke subsidies zouden per direct stop gezet moeten worden. Opvallend is ook altijd dat er alleen werkbezoeken gepland worden vóór dat er subsidie wordt verstrekt. Waarom zijn er geen werkbezoeken om het resultaat te bekijken? Of blijven er dan amper werkbezoeken over? Graag een reactie van het college.

Vrz, een terugkerende discussie zijn altijd de opcenten op de wegenbelasting. Door het jaarlijks indexeren sluipt onze provincie (89,3%) stilletjes naar het hoogste tarief dat er in de praktijk wordt geheven (95%). Onnodig. Slimmer is om een groter deel van heffingsruimte onbenut te laten, zodat deze kan functioneren als een stille reserve voor slechtere tijden. (max 110,1%) Graag een reactie van het college.

Vrz,de economische groei is zeer laag. De export trekt wel aan, maar de binnenlandse consumptie blijft achter door onzekerheid en hoge lasten.

Het laatste heeft een negatieve invloed op de werkgelegenheid. Door het goochelen met definities neemt het aantal banen toe. Echter neemt het aantal gewerkte uren niet toe.

Daarnaast zijn er wel vacatures, maar deze zijn dikwijls moeilijk in te vullen, daar de opleiding van de werkzoekende dikwijls niet aansluit bij de arbeidsvraag.

En dit wordt er niet beter op met de nauwelijks opgeleide ongecontroleerde migrantenstroom uit islamitische landen, waarvan het heden en verleden laat zien dat deze groep economisch bitter weinig bijdraagt. Met deze migrantenstroom worden werkeloosheid, armoede en culturele problemen geïmporteerd, hetgeen de economie én de leefbaarheid onder druk zet. Wanneer gaat het college dit inzien en ernaar handelen?

En laten wij ons niet wijs maken dat deze problemen even weg te masseren zijn met allerlei subsidies.

Vrz, de politiek kan geen banen creëren. Dat moet overgelaten worden aan het bedrijfsleven.

Vrz, een voorbeeld van een mislukt project is te lezen in de jaarstukken. Het betreft de uitrol van Hre-ketels in Gelderland. Dit verloopt moeizaam omdat de ketels niet alleen onbekend zijn, maar ook de prijs hoog is. De regeling is inmiddels stilgezet.

Vrz, even terug in de tijd. In 2013 bestempelde het college groen gas als duurzaam en greep dit aan om 10.000 Hre ketels gevoed met groen gas uit te kunnen rollen. Dit in samenwerking met Gasterra.

Al in 2013 was de PVV zeer kritisch op dit project. De PVV waarschuwde toen al dat de ketels, ondanks de 2000 euro subsidie per aanvraag, veel te duur zijn en dat er amper vraag naar zou zijn. Maar toch zette het college deze links groene hobby met een budget van 2,5 miljoen door. (2 miljoen voor de ketels en 0,5 miljoen voor?) Een deel van dit budget is vorig jaar in de Najaarsnota al doorgeschoven naar Bicon.

Maar hoe is de zaak afgerond met Gasterra?En hoe staat het nu met de levering van groen gas? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Isolatie van woningen is zeker wel zinvol. De vraag is wel of dat gestimuleerd moet worden met provinciale subsidies. Eenvoudiger en eerlijker is om het isoleren van woningen te stimuleren middels een lager BTW tarief op de rekening. Inwoners van rijke én arme provincies profiteren dan mee. Het verleden laat zien dat dergelijke regelingen succesvol zijn. Het college zou dit eens voor kunnen stellen bij hogerhand. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Vrz, het college ziet in dat er geïnvesteerd moet worden in woningen, want er is nog steeds een tekort, vooral in het midden segment. De overheid tracht scheefwoners hun woning uit te jagen. Maar zij zitten klem omdat zij niet kunnen doorstromen naar het midden en hoge segment in de vrije sector. Dit terwijl beleggers, zoals pensioen fondsen, staan de trappelen om te investeren in de broodnodige huurwoningen.

(FD 20-5-16) Er blijven miljarden euro's privaat geld op de plank liggen. Oorzaak? Gemeenten geven liever hun bouwgrond uit aan koopwoningen (huurwoningen brengen 5-20% minder op) omdat dat meer opbrengt. (Slechts 17% van de gemeenten is bereid om grond beschikbaar te stellen voor huurwoningen.)

Vrz, de markt kan de vraag grotendeels oplossen, maar het overgrote deel van de gemeenten vertikt het om mee te werken. Eerst zadelt de gemeente de burgers op met torenhoge schulden en dan wordt de bouw van huurwoningen ook nog geblokkeerd.

De PVV fractie vraagt dan ook aan het college, om de gemeenten aan te spreken op dit gedrag. Het zou een hoop geld aan subsidies besparen. En laten wij niet vergeten dat de provinciale begroting op korte termijn drastisch zal dalen. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Niet alleen in het midden en hoge segment is er een tekort aan woningen. In het lage segment is het ook huilen met de pet op. Of moet ik zeggen huilen met de hoofddoek op?

Gemeenten geven voorrang aan statushouders. Je reinste discriminatie! Volkshuisvesting Arnhem maakt het zo bond dat een alleenstaande Syriër zo snel mogelijk een grote woning krijgt toegewezen i.v.m. gezinshereniging.
De burgers die al jarenlang op de wachtlijst staan hebben het nakijken.
(citaat directeur Gerrit Breeman van Volkshuisvesting Arnhem: 'Als we een Syrische asielzoeker moeten huisvesten, wijzen we meteen een grote woning toe, omdat we weten dat de overige gezinsleden daar nog achteraan zullen komen'.)

Vrz, de vraag is hoelang de burgers dit nog pikken. Ook u weet dat het allemaal niet zo lekker ligt. Daarom schreef u ook aan de minister van Binnenlandse Zaken in uw brief d.d. 1 februari 2016, betreffende de voortgang van de opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders in Gelderland het volgende:

"Het COA is momenteel met tal van gemeenten in gesprek over mogelijke opvanglocaties om de taakstellingen te realiseren. Hierover kan, in het belang van het proces, in deze brief géén nadere duiding worden gegeven."

Vrz, u houdt de burgers liever dom en kennelijk hebben de burgers geen recht om te weten wat er in hun achtertuin gaat gebeuren. Deze burgers worden vroeg of laat keihard geconfronteerd met de desastreuze gevolgen zowel financieel als cultureel, als zij dat nu al niet zijn.

De Volkskrant heeft een artikel gepubliceerd met de vraag: "wat kost een asielzoeker?". En het antwoord op die vraag is ontluisterend. De Volkskrant schrijft: een niet westerse asielzoeker kost ons 43.000 euro! Eenmaal binnen met een status dan komt het feestje van de gezinshereniging op gang die ervoor zorgt dat onze maatschappij minstens 24.000 euro per jaar aan uitkeringen en toeslagen per gezin kwijt is.

De instroom uit islamitische landen, zal de leefbaarheid nog meer onder druk zetten.
Nu al zijn er grote problemen in wijken waar veel islam aanwezig is.

En aan de problemen lijkt nog geen eind te komen. Dit doordat wij geregeerd worden door slappelingen die weigeren de grens te sluiten, waardoor er nog meer islam naar binnen komt. En omdat andere slappelingen de situatie volledig uit de hand laten lopen en bij ongeregeldheden weigeren in te grijpen.

Een voorbeeld: de wijk Veldhuizen in Ede. Er worden auto's afgefikt en hulpverleners met stenen bekogeld. Niet echt verrassend, want op 11 september 2001 stonden daar raddraaiers, veelal van Marokkaanse afkomst, te juichen bij de beelden waarbij bijna 3000 onschuldige doden vielen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken analyseerde de leefbaarheid van de wijk aan de hand van 100 indicatoren. Uit de Leefbarometer rolt al 10 jaar lang de score voor Veldhuizen, daar komt ie: ruim voldoende! Ronduit krankzinnig!
De CDA burgemeester weet wel beter. Deze uitslag moet zijn gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse overheid hebben gevoed. Radeloos wendde hij zich rechtstreeks tot Marokkaanse clanvertegenwoordiger, de consul van Marokko.
Niet beseffende dat dergelijk gedrag zijn positie nog meer ondergraaft. Dan geeft de burgemeester ook nog aan dat wij moeten ophouden met dat gezeur over die consul.
Deze burgemeester is staatssecretaris van defensie geweest. Vrz u zou toch verwachten dat deze man bestuurlijk gepokt en gemazeld is? Maar er kan maar één conclusie getrokken worden: de man is een politiek onbenul, heeft geen enkel gezag meer in Ede en is ongeschikt voor de job. Of is dit nu zo'n stoere burgemeester die Nederland volgens staatssecretaris Dijkhoff zo hard nodig heeft?

Vrz, misschien kunt u de zaak enigszins verhelderen.

Vrz, u heeft deze burgemeester voorgedragen, u houdt functioneringsgesprekken met de burgemeester. Heeft u nooit dergelijke signalen gehoord? En gaat u iets aan deze situatie te doen? En gaat u iets doen aan preventie, om te voorkomen dat wat er in Ede gebeurt, andere Gelderse burgemeesters niet zal overkomen? U wilt toch niet een tweede Ede? En vrz, ik kan u een tip geven: richt vooral uw aandacht op de plaatsen waar de meeste islamitische organisaties zijn. Het aantal maatschappelijke problemen is namelijk recht evenredig met het aantal aanwezige islamitsiche instellingen.

2378 keer gelezen