woensdag, 27 januari 2016 10:42

Subsidie Sonsbeek 2016

Voorzitter,
Het College stelt voor om € 331.500 subsidie te verstrekken aan Sonsbeek – voor het organiseren van haar elfde editie, genaamd 'Transactions'.

Wat is precies de bedoeling? 'Transactions' houdt onder andere in: een beeldententoonstelling, een ontmoetingsplaats met workshops, educatie op scholen... Maar dan nogmaals de vraag: wat is precies de bedoeling?

Over Sonsbeek schrijft het College in het voorstel voor subsidieverstrekking het volgende: "Het droombeeld van Sonsbeek is dat 'hedendaagse kunst een katalysator is voor het maatschappelijk debat en veranderingen in de samenleving'." Waarvan akte.

Voorzitter,
Tegen degenen die nu naar dit debat zitten te luisteren en zich afvragen 'waar gaat het in 's hemelsnaam over?' zeg ik: het ligt niet aan u. Het maakt niet uit als u het niet begrijpt, want de gedeputeerde wist het tijdens de afgelopen commissievergadering zelf ook niet. De PVV vroeg naar uitleg, naar verduidelijking, maar die kon de gedeputeerde niet geven. Of kunnen de nu aanwezige Statenleden uitleggen wat dit citaat inhoudt? Nee? Niemand.

De gedeputeerde vertelde mij dat ik mijn vragen maar aan Sonsbeek moest stellen – lekker makkelijk, maar wat een toeval is dat!

Want, Voorzitter,
Nog tijdens de commissievergadering werd ik aangesproken door mevrouw Vereecken-Suwarganda van Sonsbeek, één van de insprekers in de commissie. Ook haar zinde het niet dat de gedeputeerde geen antwoord kon geven op de vragen. Zij vroeg mij of ik haar mijn vragen kon mailen; dan zou zij ze beantwoorden. Die antwoorden heb ik gisteren mogen ontvangen, waarvoor veel dank. Aan de gedeputeerde én aan de partijen die in de commissie bazelden dat het verstrekken van subsidie een goed idee is, stelt de PVV de antwoorden graag ter beschikking. Wellicht helpt dat bij de onderbouwing van hun eigen standpunt – of juist niet.

Voor de PVV zijn de antwoorden echter niet heel verhelderend of overtuigend.

1914 keer gelezen