woensdag, 18 november 2015 20:00

PVV Gelderland stapt naar rechter om opvang Heumensoord (ACHTERGRONDINFO)

Het opvangkamp op Heumensoord is in strijd met het bestemmingsplan én de Omgevingsverordening. Daarom heeft ondergetekende, namens PVV Gelderland, op 2 november jl. bij de gemeente Heumen een bezwaarschrift ingediend.

Al gauw stuurde de secretaris van de 'Adviescommissie bezwaarschriften' een merkwaardig antwoord: nog niet alle besluiten rondom Heumensoord zouden zijn genomen. Daarom wil men het bezwaarschrift pas in behandeling nemen en een hoorzitting houden "nadat alle besluiten rondom Heumensoord zijn genomen" – waarschijnlijk pas in januari 2016.

Deze reactie is je reinste flauwekul. Er lígt nu een besluit, genomen door de gemeente Heumen: het besluit dat de opvang op Heumensoord nu mogelijk heeft gemaakt. Dáártegen is het bezwaarschrift gericht. Dus hoezo kan het bezwaarschrift nog niet in behandeling worden genomen?

Rondom de opvang op Heumensoord worden alle regels geschonden. De gemeente Heumen en de provincie Gelderland zijn blijkbaar niet capabel genoeg om de geldende wet- en regelgeving te handhaven. Dan is het woord aan de rechter. Ondergetekende heeft dan ook bij de bestuursrechter een verzoek ingediend voor het treffen van een voorlopige voorziening, met als doel: het hele kamp opdoeken.

Alexander Kops
Statenlid PVV Gelderland

2128 keer gelezen