woensdag, 09 juli 2014 19:40

Omgevingsvisie

VZ, laat ik beginnen even stil te staan, want de tijd holt al hard vooruit, bij het feit dat in dit nieuwe, digitale tijdperk, ook wij als provincie mee moeten met onze tijd. Leuk of niet, handig of niet, of men wil of niet, is het  een onoverkomelijk feit dat ook wij onze weg moeten vinden in digiland!

Het logische vervolg hierop is dat wij als provincie onze verordeningen gaan digitaliseren. Wat is er nu makkelijker dan via het web  thuis of elders via een wifi, even op te zoeken “hoe zit het?, wat mag en kan wel, wat mag en kan niet?” VZ, de PVV kan zich daar in vinden. Bij deze vernieuwde en verfrissende aanpak, hoort ook een nieuwe visie.

 

Als commissie ROW hebben wij meerdere themabijeenkomsten bijgewoond en de conclusie van de PVV was steeds het zelfde. Vertrouwen, de omgevingsvisie is voornamelijk gestaagd op vertrouwen. Maar VZ, vertrouwen is iets wat je moet verdienen en niet zomaar krijgt. Uit de vele reacties en zienswijze die binnen zijn gekomen op de omgevingsvisie heeft de PVV niet echt kunnen op maken dat de Gelderlanders vertrouwen op ons Provinciaal beleid. Tijdens de hoorzittingen is er meerdere keren verzocht door insprekers om te komen met duidelijke regelgeving. Wij snappen dat je niet iedereen tevreden kan stellen en dat niet alle 2mln Gelderlanders zijn komen inspreken. Maar de vraag is , zijn wel alle zienswijzen verwerkt? Uit het veld komen berichten dat indieners “hun” zienswijze missen in de stukken. Kan de gedeputeerde hier duidelijkheid over gevenGraag een reactie.

Ook heeft de PVV zich verwonderd over het feit dat er met name ondernemers waren die op eigen initiatief er achter zijn gekomen dat er voor hen het een en ander gaat veranderen. Verandering van bestemmingsplannen, aanpassingen van het GGN of een GO, zorgen voor een hoop toekomstige problemen van ondernemers. VZ, de PVV vindt dat er ruimte moet blijven om te kunnen ondernemen. Ook moeten ondernemers op ons als Provincie kunnen bouwen. Deze omgevingsvisie is tot stand gekomen in co-creatie en gestaafd op vertrouwen. Wat moeten wij dan tegen de ondernemers zeggen? Vertrouwd u er maar op dat het goed komt? ! gaan wij als provincie dan ook mee naar de bank om tegen geldverstrekkers en investeerders te zeggen; ”u kunt rustig een financiering verstrekken, vertrouwd u ons maar?!”

VZ, Door mensen, in dit geval partners uit het veld (bestuurders van gemeente, waterschappen, belangenverenigingen) bij elkaar te zetten en met elkaar in gesprek te laten gaan over wat wenselijk zal zijn voor toekomstig Gelderland, brengt verantwoordelijkheid met zich mee.

Nou, dat is dan hartstikke mooi hoor ik u denken, want dat is nou het mooiste voorbeeld van co-creatie. Zeker VZ, zeker, tot dat….

Tot dat de partners binnen het veld wisselen. Om in de stemming te blijven ;  “het voetbalveld blijft het zelfde alleen de spelers wisselen”. De spelers spelen dan wel voor de zelfde club, maar iedere speler heeft zo zijn eigen stijl; de één speelt het liefst over rechts en de ander over links… Dat is nu precies waar de PVV moeite mee heeft. Het is belangrijk dat  de spelregels worden vast , gelegd zodat er duidelijkheid is voor iedereen. Zodat niet, als het fout loopt de provincie  moet komen op draven en om de knoop door te hakken. Of de partijen in het veld daar vrolijk van worden??? Tja, tijd zal het leren! Komt tijd, komt raad. Ook zo’n mooie VZ, maar moeten wij als PS daar op gaan zitten wachten? Of nemen wij onze verantwoordelijkheid en stellen wij duidelijke doelen waar iedereen wat aan heeft.

VZ, ik noem hier iedereen omdat ik wil opmerken dat wij hier een visie gaan vaststellen niet alleen voor alle Gelderlanders, maar ook haar forenzen , toeristen, dag-bezoekers en een ieder die zich binnen de grenzen van ons mooie Gelderland begeeft .

Onze grootste groep in deze zijn dan ook de inwoners binnen onze mooie provincie en VZ, weet u wat de PVV nou het meest verbaast heeft? Dat de grootste groep mensen niet betrokken is geweest bij het co-creatieproces waar we hier zo de mond van vol hebben.

Opvallend waren de vele zienswijze die zijn binnengekomen met name vanuit agrariërs,  ondernemers, maar ook particulieren die in grote maten hun zorgen hebben geuit, voornamelijk op het gebied van de wijzigingen ten aanzien van het GeldersNatuurNetwerk en de groene ontwikkelingszone. Opvallend was dat er veel her begrenzingen zijn in deze omgevingsvisie ten aanzien van natuur en dat stoort de PVV. VZ dan druk ik het zacht uit, want eigenlijk vind de PVV het beschamingswaardig dat de provincie Gelderland tegen deze mensen moet zeggen. Tja, jammer dat uw bedrijf op slot gaat, jammer dat u geen lening meer krijgt om uit te breiden of uw bedrijfsvoering voort te zetten, jammer dat u geen zorgboerderij of zorghotel kan beginnen, maar gelukkig krijgt u er een mooi stukje groen voor terug. Uiteindelijk is dit Gelderland en daar hebben we nog niet genoeg van. Nee VZ, de PVV ziet meer in het behouden van wat er nu is aan natuur, aan investeren aan beheer , maar zeker geen uitbreidingen ! Sterker nog, de PVV ziet graag dat de oude bestemmingen die op de gronden liggen van agrariërs, ondernemers en particulieren, blijven behouden zoals ze altijd geweest zijn. VZ, ik wil nogmaals benoemen dat de PVV het belangrijk vind dat er ruimte blijft om te ondernemen en daar hoort ook zeker uitbreiding of groei van een bedrijf bij.

De omgevingsvisie is een dynamisch document, wat flexibel aangepast kan worden. Men wil de kool en de geit sparen, maar dat kan niet. Natuurlijk kan je niet iedereen tevreden stellen, maar er kunnen wel duidelijke doelen en kaders neer gezet worden, zodat alle Gelderlanders weten waar zij aan toe zijn. Dat men kan beslissen: kan ik daar gaan wonen? Heeft mijn bedrijf een kans om te overleven? Zal ik naar Gelderland op vakantie gaan?  In feite durft men geen echte keuze te maken. De PVV is van mening dat er zekerheid gecreëerd moet worden voor alle Gelderlanders.

Dan is er nog iets wat mij echt van het hart moet en het doet mij denken aan de reclame over Gelderland.

“Gelderland levert mooie streken” Het is maar net hoe je hem ziet of hoort!  de omgevingsvisie is gestaafd op vertrouwen en inmiddels is er een nieuwe voorzitter van de PRO raad aangesteld door de Staten, Dhr verdaas, nog geen anderhalf jaar geleden trad hij af als staatssecretaris, VZ dat doe je niet zomaar, hoe kunt u verlangen van onze Gelderlanders dat zij blind kunnen varen op vertrouwen.  Is het een proces van co-creatie of is het Co zijn creatie? Laten we hopen dat mooie streken in de letterlijke zin genomen moet worden en niet figuurlijk!

VZ, de PVV verwacht veel moties en amendementen en wij zullen ons beraden over welke we kunnen steunen en welke niet.

1948 keer gelezen