vrijdag, 08 november 2013 15:46

Motie Investeringsimpuls - Gelderse werkgelegenheid

Motie (art. 37 R.v.O.)
Datum 13 november 2013
Onderwerp investeringsimpuls – Gelderse werkgelegenheid

Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 13 november 2013

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat
- Motie 23-2013 expliciet de Gelderse werkgelegenheid in de constateringen en overwegingen heeft benoemd.

Overwegende dat
- De arbeidsmarkt in Nederland en ook in Gelderland in toenemende mate te maken heeft met werkzoekenden uit andere Europese lidstaten
- Gelders stamkapitaal aangewend wordt voor een verbetering van de Gelderse economie

Verzoeken GS
- Te realiseren dat de gelden van de robuuste investeringsimpuls worden gebruikt ter verbetering van de Nederlandse Gelderse werkgelegenheid

En gaan over tot de orde van de dag

Eric Venema, Partij Voor de Vrijheid

1562 keer gelezen