dinsdag, 25 juni 2013 12:19

Geen natuurevenement - motie

Motie vreemd aan de orde van de dag

 

Motie (art. 37 RvO)

 

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25-6-2013

Gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat;

  • gezien de huidige economische tijd en invloed hiervan op het financiële beleid, de provincie scherp moet kijken naar alle uitgaven;

van oordeel dat;

  • het Gelderse natuurbeleid ook zonder een ‘verrassend natuurevenement’ vorm gegeven en uitgevoerd kan worden;
  • ook zonder het ‘verrassende natuurevenement’ goed overleg met betrokken partijen plaats kan vinden

verzoeken GS;

  • het plan om in het najaar van 2013 een ‘verrassend natuurevenement’ te organiseren, stop te zetten.

en gaan over tot de orde van de dag.

1766 keer gelezen