dinsdag, 11 juni 2013 17:06

Stop sluiting Gelderse gevangenissen - Marjolein Faber

Vrz,

Zoals ik al eerder heb aangegeven tijdens de commissie is de PVV fractie aangenaam verrast met dit voorstel van de PvdA en het CDA.  Deze beide partijen pleiten voor het open houden van de  gevangenissen Kruiskamp Doetinchem, De Berg Arnhem  en inrichting Oldenkotte in Rekken.

De indieners geven aan dat deze organisaties uitstekend functioneren. En dat naast een toename van de onveiligheid er minimaal 880 directe goed gekwalificeerde arbeidsplaatsen in Gelderland op de tocht staan. Laat dit nu overeenkomen met het  PVV initiatief Stopsluitinggevangenissen.nl.

 

De PVV schrijft het volgende op de betreffende website:

Het is niet te verteren dat hardwerkende gevangenismedewerkers op straat komen te staan in economisch moeilijke tijden. Moesten ze eerst aan allerlei nieuwe opleidingsvereisten conform de Modernisering van het Gevangeniswezen voldoen, krijgen ze nu ontslag. Daarnaast is een spreiding van gevangenissen door het hele land hard nodig voor een goed functionerend gevangeniswezen ook in economisch mindere tijden. Sterker nog, juist in economisch mindere tijden is het van belang dat er tegen criminaliteit hard opgetreden wordt, en dat ook in de provincies buiten de Randstad gevangenen hun straf kunnen uitzitten.

Daarnaast zullen honderden cellen verdwijnen. Gedetineerden zullen met een enkelband thuis hun straf uitzitten in plaats van in de cel. Dit is totaal geen straf maar een vrijbrief om weer de fout in te gaan.

U begrijpt voorzitter dat ik jubel door deze onverwachte steun van de collega’s van de PvdA en het CDA.

De PvdA en het CDA geven aan dat zij samen met de leden van Provinciale Staten in Gelderland, nogmaals een krachtig signaal af willen geven in Den Haag.  Om dit nog krachtiger te steunen kunnen zij met hun achterban, middels de site Stopsluitinggevangenissen.nl de petitie van de PVV ondertekenen.

Gezien de grote overeenkomst tussen het voorstel en de petitie,  verwacht ik  ook dat ieder statenlid die dit prachtige voorstel steunt, ook de petitie van de PVV tekent. Graag ook een reactie van de indieners op dit punt.

1596 keer gelezen