vrijdag, 08 maart 2013 14:06

Natuurfrustratie - Daniël ter Haar

Een station verlengen, de belastingen verhogen of een natuurgebied aanleggen; voor veruit de meeste bestuurders is het een reguliere taak die zij zonder blikken of blozen uitvoeren. Het is soms schrikbarend hoe gevoelloos er wordt omgesprongen met ingrijpende plannen rondom bijvoorbeeld Natura2000 gebieden. Anno 2013 is het voor de meeste politieke partijen niet eens een issue meer wanneer agrariërs in een bepaald gebied moeten verkassen, omdat er op een paar vierkante meter een bijzonder plantje groeit.

Deze problematiek wordt concreet in o.a. het aangewezen Natura2000 gebied ‘Stelkampsveld’ tussen Barchem en Borculo. De Gelderse CDA gedeputeerde Van Dijk stelt zelfs dat er in het gebied ‘ruim voldoende draagvlak’ onder de bewoners is. Als Statenlid voor de PVV ben ik echter de afgelopen maanden tientallen keren gebeld, gemaild en op straat aangesproken door voornamelijk agrariërs. De verhalen zijn stuitend; geen begrip vanuit de andere politieke partijen, minachting vanuit de ambtelijke organisaties en een totaal gebrek aan agrarische deskundigheid bij de betrokken partijen.

Je zou toch denken dat met name een provincie het belang inziet van de landbouw? Helaas, sinds mijn aantreden in 2011 zie ik keer op keer natuurgebieden voorbijkomen, waarbij de indruk wordt gewekt dat alles in orde is. Zodra ik echter de betrokken agrariërs benader, klinkt de wanhoop vaak al door de telefoon. In het Stelkampsveld is de communicatie en voorlichting van o.a. de provincie Gelderland inmiddels al zo erbarmelijk slecht, dat bij een infobijeenkomst de zaal voor 1/3e leegliep. Uit protest, uit frustratie, uit wanhoop.

Als er één bevolkingsgroep in Nederland verstand heeft van natuur en het onderhoud hiervan, dan zijn het wel de agrariërs. Terwijl dat juist de groep is die met de zogenaamde ‘natuurvriendelijke’ plannen het zo zwaar te verduren krijgt. Een beetje respect en begrip zou op zijn plaats zijn, maar daarvoor is in het provinciehuis geen plaats. Die plaats is al ingenomen door partijen, als het waterschap en terreinorganisaties zoals Staatsbosbeheer. Zij bepalen de doelstellingen, zij bedenken de plannen en het meest erge; zij verjagen hiermee de agrariërs, die juist vanuit de provincie de volle steun zouden moeten krijgen.

Het Stelkampsveld is een gebied met sterke en moderne landbouwbedrijven. En juist in deze regio wordt alles op slot gegooid ten behoeve van een “blauwgrasplantje”, ongetwijfeld een prachtig exemplaar. Maar is dit het verwoesten van agrarische bedrijven, die generatie op generatie zijn opgebouwd, allemaal waard? Als nuchtere boerenzoon kan ik alleen maar uitspreken; absoluut niet. Natuurbescherming is hard nodig, maar niet ten koste van onze nationale trots; de boeren.

Door: Daniël ter Haar, boerenzoon, vice-fractievoorzitter PVV Gelderland, woordvoerder landbouw & natuur

4155 keer gelezen